Global Times

Ulusal İstatistik Bürosu’nun dün yaptığı açıklamaya göre, Çin’in Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Bütün dünyada büyük medya kanalları bu haberi hemen verdi. Bu rakam 2021’in dördüncü çeyreğindeki yüzde 4’lük büyümeden fazla ve dış dünyanın beklediğinden daha iyi. “Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna çatışmasının yarattığı zor koşullara rağmen, Jeopolitik rekabet bağnazlarının” dışında, herkes kalbinin derinliklerinden güçlü bir Çin ekonomisinin karmaşa ve gerginlik içindeki dünyaya iyi haberler vermesini umuyordu.

İlk çeyrekteki yüzde 4,8’lik büyümenin ülke içi ve dışındaki beklenmedik faktörler karşısında zor kazanılan bir şey olduğunu belirtmek gerekir. Rusya-Ukrayna çatışmasının geniş kapsamlı etkili var ve zaten istikrarsız olan endüstriyel zincirler ve tedarik zincirlerinin durumunu daha da kötüleştirdi. Çatışma devam ederken, küresel ekonomi yavaş büyüme ve yüksek enflasyon ikilisinden zarar görebilir. Bu çinin ekonomik gelişmesine ek baskılar getirir. Buna ek olarak, ülke içindeki salgın da geniş etkilenme bölgesi ve daha sık tekrarlanma özellikleri gösteriyor ve Çin ekonomisinin zorlukları aşmasını daha da zorlaştırıyor.

Genel olarak Çin ekonomisinin ilk çeyrekteki performansı 2022’nin başında istikrarı başardı. Gelişmeyi istikrara kavuşturmaya yönelik bir dizi politika sonucunda, yatırım, tüketim, sanayi katma değeri ve ithalat ile ihracat gibi ekonomik büyümeyi destekleyen temel faktörlerin kamamı ilk iki ayda beklentilerin çok ötesine geçen şekilde ciddi biçimde toparlandı. Bütün çeyrek bakımından “troykanın” genel performansı etkileyiciydi: ithalat ve ihracat bakımından, küresel ticaretteki daralmaya rağmen Çin yüzde 10,74’lük bir büyüme sağladı. Yatırıma gelince, alt yapı inşaatı geçen yıl yüzde 0,4 büyürken, ilk çeyrekte yüzde 8,5 büyüdü. Tüketim geçen marttan bu yana salgından etkilense ve toplam perakende mal satışları sert biçimde etkilense de, bu sektör de geçen yılın sonundaki yüzde 1,7’lik oranı neredeyse ikiye katlayarak yüzde 3,3’lük bir büyüme sağladı.

ÇİN EKONOMİSİNİN UZUN DÖNEMLİ POZİTİF TEMELLERİ DEĞİŞMEDİ

Bütün bunlar Çin ekonomisinin uzun dönemli pozitif temellerinin değişmediğini gösteriyor. Sürdürülebilir ekonomik toparlanma ivmesi değişmedi ve devasa gelişme potansiyeli, güçlü dayanıklılık ve geniş alan nitelikleri değişmedi. Sarsılan küresel ekonomiye karşı, Çin ekonomisi genel olarak güçlü bir dayanıklılık gösterdi.

Ancak martta Covid-19 salgınının patlak vermesi bazı birincil endekslerde büyümeyi yavaşlattı. Ekonomi üzerindeki aşağıya doğru baskılar arttı, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Salgının neden olduğu belirsizlikler ekonomiyi etkileyen ana faktörlerdi. Ekonomik durumun nasıl istikrara kavuşturulacağı ve aşağı doğru baskıların nasıl azaltılacağı ikinci çeyrek için hayati görevler olacak. Bunun anahtarı salgını en kısa zamanda kontrol alıp, üretim ve çalışmayı yeniden başlatıp başlatamayacağımızda yatıyor, bu büyük ölçüde ikinci çeyrek hatta bütün yıl için ekonomik manzarayı belirleyecek. Eğer salgın mayısta etkili bir şekilde kontrol altına alınırsa, ikinci çeyrekte devam eden bir ekonomik toparlanma tamamen mümkündür.

Tedarik ve sanayi zincirlerini istikrarlı halde tutmak için Beijing’de pazartesi günü ulusal bir telekonferans yapıldı. Konferansta insanların geçim şartlarının, nakliyenin ve konjonktür dalgalanmalarının garanti edilmesinin önemi vurgulandı. Aynı gün Çin Halk Bankası ve Devlet Döviz İdaresi salgının önlenmesi ve kontrolü ile sosyoekonomik gelişme ile ilgili finansal hizmetler konusunda bir belge yayınladı. Belgede zorluk içinde olan kurumları desteklemek, ekonomik dolaşımı düzgün hale getirmek ve dış ticaret ve ihracatı teşvik etmek için 23 önlem sunuluyor. Salgının bazı bölgelerde yeniden ortaya çıkmasını kontrol altına almak için kesin ve kararlı önlemler alırken, salgının sosyoekonomik gelişme üzerindeki etkilerini en aza indirmemiz gerekir. Bütün bunlar Çin ekonomisi için en önemli noktalar.

“İSTİKRAR” ÇİN EKONOMİSİ İÇİN 2022’DE EN ÖNEMLİ KİLİT

Ayrıca yurt dışındaki bazı medya kanallarının ve kurumların çinin katı salgınla mücadelesini yüksek maliyetle ve sürdürülemez bir politika diye eleştirdiğini fark ettik. Ama onlar yüzyılda bir görülmeyen bir salgın karşısında Çin’in geleceğini bugünün iyili için harcamayı seçmediğini algılamıyorlar. Sıfırlama politikası kısa dönemli maliyetlere uzun dönemli sağlıklı sosyoekonomik gelişme için uygun koşullar yaratmayı hedefliyor. Çin’in salgınla mücadelesi kısa dönemli katı önlemlerin daha iyi acıyışlar getirmeyi amaçladığını kanıtladı. Salgınla mücadele ve ekonomik gelişmeyi birbirinden ayırma ve birbirine karşı konumlandırırken, Çin’in genel ekonomik durumunu belirli bir durumu kullanarak adil olmayan bir biçimde tanımlama Batı’nın Çin’i baktığı gözlüklerin nasıl yeniden odağını kaybettiğini yansıtıyor. Eğer insanlar duruma uzun dönemli bir bakış açısıyla bakarlarsa, Çin’in büyük ekonomiler arasında en istikrarlı ekonomi olduğunu kolayca anlarlar.

“İstikrar” Çin ekonomisi için 2022’de en önemli kilittir. Sayısız belirsiz faktörün etkisi altında, zorluklara göğüs germek zorundayız, ama ayrıca işlerimizi iyi yapmak konusunda inanç ve odaklanmaya da sahip olmalıyız. Baskı ve zorluklar kötümserleri caydırabilir ama cesurca ileri çıkanlara ilham verir, gürültülere rağmen, cesaretle ileri yürüyen Çin halkı her zaman sağlam biçimde Çin ekonomisinin öncülüğünü yapmaktadır.