“Yeni Gelişim Düzeni Altındaki Çin Uluslararası Ekonomik ve Ticaret İş Birliği ve Görünüm” Raporu dün Beijing’de yayımlandı.

Çin ve Küreselleşme Merkezi (CCG) tarafından yayımlanan raporda dünya ülkelerinin dijital ekonomi, yeşil ekonomi, altyapı inşası ve hizmet ticareti alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeline sahip oldukları ve Çin ekonomisinin uluslararası ekonomik ve ticari iş birliğine fırsatlar sağladığı belirtildi.

Çin’in ekonomik ve ticari sektörlerinin uluslararası iş birliğine odaklandığı raporda sınır ötesi firmaların Çin’deki faaliyetleri, uluslararası ekonomik ve ticari protokoller, uluslararası mal ve hizmet ticaretleri, dışa açılma ve iş birliği platformlarının değerlendirildiği kaydedildi. Uluslararası ekonomik ve ticari alanın kapsamlı bir şekilde tarandığı raporda dünya ekonomisinin karşılaştığı sıkıntılar, geleceği ve son durumu ele alındı. Raporda aynı zamanda Çin’in uluslararası ekonomik ve ticari iş birliğine daha da katılması konusundaki öneriler ortaya koyuldu.

Raporda salgın döneminde ekonomik entegrasyon süreci, dijital ekonomi ve çalışanların vasıflarının sürekli yükselmesinden kaynaklanan avantajlardan faydalanan Çin ekonomisinin, verimlilik, piyasa, kaynak ve mülkiyet açılarından uluslararası firmalar için çok cazip olduğuna işaret edildi.