Hu Xijin | Global Times

Çin’in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’ndan gelen bildiriyi okuduktan sonra ülkenin ekonomik durumuna daha çok güveniyorum.

2021 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. Covid-19 salgınının yeniden canlanması tüm büyük ekonomilerin toparlanma planını bir dereceye kadar bozdu. Ancak Çin özellikle ABD ile karşılaştırıldığı zaman hiç şüphesiz en iyisini yaptı. 

ÇİN GERÇEK RESMİ ORTAYA KOYUYOR

Çin sürekli stratejik ilerlemeyi başardı. Çin’in genel gücü daha da iyileşti. Ancak konferans sonuçları teyit ederken, ayrıca Çin’in mevcut ekonomik gelişmesinin talepteki daralma, arz şokları ve zayıflayan beklentilerin baskısı ile karşı karşıya olduğuna açıkça ve samimi bir şekilde işaret etti. Bir iktidar partisinin ekonomik durum konusunda bu tür bir analiz sunması çok nadirdir. Örneğin ABD’de hangi parti iktidarda olursa olsun sadece kendi iktidarı döneminde ekonomiyle övünecek, sorunlardan bahsetmekten kaçınacak veya önemsiz gibi gösterecekti. 

Çin hükümetinin en büyük yeteneği sorunları çözmektir. Bir sorun teyit edildiği sürece sistemimiz işlemeye başlayacak ve ya sorunu çözecek ya da hafifletecektir. Uygun karşı önlemler kesinlikle alınacak ve değişim meydana gelecektir. 

Son iki yılda salgın Çin toplumunun güvenini ciddi biçimde etkiledi. Yine de kriz bir kez doğrulandıktan sonra Çin güçlü bir biçimde dünyayı hayrete düşüren dinamik bir sıfır Covid-19 politikası izledi. Bu yılın başında hem içeride hem de dışarıda birçok insan tarafından ülke için en ciddi sorun olarak görünen elektrik kesintisi krizleri aniden ortaya çıktı. Yine de Çin’in bu zorlukları büyük oranda gidermesi sadece birkaç ay sürdü.  

Geçmişe bakıldığında ABD, büyük şok dalgalarına yol açan Çin’e karşı bir ticaret savaşı başlattı. O zaman bazıları genç Çinli insanların muhtemelen çabalarının başarılı olamayacağı için sıkı çalışmasına ihtiyaç olmayacağını iddia ettiler. Ancak Çin Komünist Partisi (ÇKP) ülkenin bu nadir ekonomik yaptırımlar dalgasına dayanmasına liderlik etti, ülke ekonomisinin genel durumunu istikrara kavuşturdu, genel ekonomik faaliyet ölçeğini sürdürdü ve ABD’yi yakalama sürecini hızlandırdı.

Hiçbir şey Çin’i dizlerinin üzerine çökertemez. Ülke tarafından keşfedilen, ÇKP ve Çin hükümeti tarafından teyit edilen sorunlar aşılamaz engeller değillerdir. Her durumda Parti ve hükümet bir güvene sahip olduğundan, Çin halkının iyimser bir tavrı sürdürmesi için yeterli sebebi bulunmaktadır.

Konferanstan gelen mesajlar Çin halkının son zamanlardaki önemli kaygılarını yansıtıyor bu da Parti’nin gerçeklerden doğruyu arama ruhunu gösteriyor. 

Bildiri, Çin’in yeni doğum politikasının uygulanmasının desteklenmesini vurguluyor ve ülkenin yaşlanan nüfusu konusunda önceden önlemler alarak karşılık veriyor. İlgili başlıklar büyük ilgi gördü ve bu kesinlikle daha sonraki birçok politikayla takip edilecek. 

ORTAK REFAH HEDEFİ İÇİN PLANLI EKONOMİ

Başka bir sıcak konu olan ‘’ortak refaha’’ bakalım. Bu konudaki yaklaşıma değinilen bildiride, ‘’pastanın’’ ilk önce büyük ve iyi kaliteli yapılması ve daha sonra iyi kesilmesi ve pay edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Özellikle bunun uzun vadeli bir tarihi süreç olduğu ve Çin’in bu amaca doğru istikrarlı biçimde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Burada bahsedilen politikalar çok öğreticidir. 

‘’Sermaye’’ konusundan da bahsedilen bildiride, sosyalist piyasa ekonomisinde kaçınılmaz olarak sermayenin farklı biçimleri olacağı ve sermayenin olumlu rolüne olanak sağlanmasına ihtiyaç varken, ayrıca sermayenin olumsuz rolünün etkili şekilde kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. Çin sermaye için ‘’trafik ışıkları’’ oluşturacak, yasaya uygun olarak sermayenin denetimini güçlendirecek ve sermayenin düzensiz büyümesini önleyecektir. Sermayenin standartlaşmış ve sağlıklı gelişimini desteklemek ve yönlendirmek ve temel sosyalist ekonomik sistemi ‘’değişmez bir şekilde’’ savunmak ve geliştirmek gereklidir. Bu tür açıklamalar sorunları çözmede ve özel şirketler arasındaki güveni istikrarlı hale getirmede çok yardımcıdır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE  

Çin’in karbon emisyonlarının 2030 yılından önce zirveye ulaşma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlama hedefiyle ilgili olarak bildiride, bu iki hedefin sapmaz bir biçimde desteklenmesi gerektiği, ancak tüm görevin tek seferde tamamlanmasının mümkün olmadığının altı çizildi. Geleneksel enerji formlarından aşamalı olarak vazgeçilmesinin güvenli ve güvenilir yeni alternatifler oluşturulmasına dayandırılması gerektiğine işaret edildi. Bu pragmatik tutumun Çin’in karbon hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağına inanılıyor. 

Çin ekonomisinin temel durumu ve ilerleme hızının ivmesi konusunda çok iyimserim. Çin’in potansiyeli yüksek ve ülkenin potansiyelini geliştirme stratejisi aktif ve istikrarlı. Geçmişten öğrendiğimiz dersler unutulmamalı. Siyasi istikrarıyla Çin önemli dalgalanmalardan kaçınma konusunda çok beceriklidir. Bu durum, radikalizm ve muhafazakâr tutumların birbiriyle etkileşim içinde olduğu Batı’nın ekonomik ve sosyal politikalarına bakıldığında çok açıktır. 

ÇİN SORUNLARDAN KAÇMIYOR

Küresel ekonomi 2022 yılında hala istikrarsız olacak Covid-19 salgınının etkisi hissedilmeye devam edecek. Küreselleşmeyle son derece iç içe bir ekonomi olarak Çin tek başına ayakta kalamayacak. Ancak Çin’in yine de gelecek yıl büyük ekonomiler arasında en güçlüsü olacağından eminim. Sorunları tespit ediyor, nesnel biçimde değerlendiriyor, onlarla mücadele ediyor ve onları nasıl çözeceğimiz konusunda ciddi biçimde tartışıyoruz. Daha sonra geçmişe baktığımızda ve dünyayı gözden geçirdiğimizde her zaman yeniden ilerleme kaydettiğimizi bileceğiz.