Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri dün oy birliğiyle karar alarak Guterres’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesi için BM Genel Kurulu’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Güvenlik Konseyi’nin bahsi geçen kararları kabul etmesinin ardından, Çin’in Genel Sekreter Guterres’in BM Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesini desteklediğini ve Bay Guterres’in, BM’ye uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesinde ve salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin aktif rolünün teşvik edilmesinde liderlik etmekte olduğuna işaret etti.

Zhang Jun, Çin’in BM ve Genel Sekreter Guterres’in çalışmalarını ve çok taraflılığı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Daimi Temsilci Zhang Jun, Çin’in BM ile iş birliğini derinleştirmeye, BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkilerin temel normlarını birlikte sürdürmeye, BM’nin yetki ve rolünü güçlendirmeye ve BM’yi daha büyük bir rol oynaması için desteklemeye istekli olduğunu kaydetti.

BM Şartı’nın ilgili hükümlerine göre, BM Genel Kurulu kısa süre içinde Guterres’i BM Genel Sekreteri olarak resmen atamak için bir karar çıkaracak.