CGTN

Çin’in yıllık hükümet çalışma raporunun 5 Mart’ta açıklanmasından sonra, bazıları yüzde 5,5 oranındaki büyüme hedefini, rakamın ne anlama geldiğinden daha çok rakama odaklanarak, otuz yıldan daha fazla bir süredir en düşük rakam olarak tanımladılar. 

Çin hükümeti, çeyrek dönemlik karlarla ilgilenen yatırımcılar ve ekonomik seçkinleri ikna etmek ve büyülemek için çarpıcı büyüme rakamlarına öncelik vermek yerine, emlak piyasasını aşırı ısınmadan korumak, tüketicileri tekelci davranışlardan korumak ve refahın daha eşit dağıtımına yönelik çalışmak gibi temel ilkelere odaklandı. Bu adımlar kısa vadede düşük Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) rakamlarına yol açabilir, ancak uzun vadede ekonominin sağlıklı ve istikrarlı olmasını sağlayacak ve zengin iş insanları ile spekülatörlerden daha çok halkın yararına olacak. 

“ÜÇLÜ BASKI” UYARISI

Çinli politika yapıcılar birkaç aydır ekonomi üzerindeki “üçlü baskı” konusunda uyarılarda bulunuyordu; talebin düşmesi, tedarik zincirindeki aksamalar ve düşük tüketici güveni. Başbakan Li Keqiang tarafından açıklanan bu yılın hükümet çalışma raporunda, bu baskıyla mücadele için alınan önlemler özetlendi. Bunlar likiditeyi sürdürmek, reel kredi faiz oranlarını düşürmek ve ücretleri kesmek için finansal kuruluşları teşvik etmek, önemli vergi kesintileri ve yeniden fonlama önermek ve büyük ticari bankaların mikro ve küçük işletmelere kredi vermesini 2021 yılına kıyasla yüzde 40’ın üzerinde artırmasını desteklemek. Bu yıl Çin enflasyon hedefini yaklaşık yüzde 3’te tutmayı, tasarrufları korumayı ve halkın kazanma gücünü korumayı amaçlıyor. 

Li, Çin’in 2022 yılında dışarıdan gelen vakaları ve ülke içindeki canlanmaları önlemek için etkili rutin Covid-19 kontrolünü sürdüreceğini söyledi. Bazı yabancı eleştirmenler, Çin’in sıkı salgın kontrollerinin ekonomisini yavaşlattığı eleştirisi yapıyorlar. Ancak bu görüş Çin’in, birçok Batılı ülkenin ekonomilerini durduran kitlesel sokağa çıkma yasaklamalarından büyük oranda kurtulduğunu görmezden geliyor. Çin hükümeti her zaman insana öncelik veriyor. Bu, hükümetin niçin kâr odaklı yabancı iş âleminin şikâyetlerini görmezden geleceğini ve sıkı Covid-19 kontrollerini sürdüreceğini açıklıyor. Çin’in 2022 yılındaki GSYİH büyüme tahmini önceki yıllara göre düşük, ancak hâlâ küresel ekonomi lideri. 2021 yılında Çin’in ekonomik büyümesi yüzde 8,1 oranında büyüyerek, ilk kez dış ticareti 6 trilyon dolar seviyesini geçti. Çin, dünyanın ekonomik büyümesine yüzde 30’dan fazla katkıda bulunarak, küresel ekonomik kalkınmanın itici gücü olmaya devam ediyor.

PİYASANIN TEMEL İLKELERİNE VE GERÇEK EKONOMİK BÜYÜMEYE ODAKLANMAK

Çin ekonomisinin temelleri değişmedi ve uzun vadeli büyümeyi sürdürmeye devam edecek. Li, Çin’in 2022 yılında birçok riskle ve sorunla karşılaşacağını ve onların üstesinden gelmek için çaba göstermeye devam etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Mevcut ortamda yüzde 5,5 büyüme oranı makul bir hedef. Küresel gelişmeler olumlu bir yönde olursa, Çin tekrar büyüme hedefini, hedefin yüzde 6 olduğu, ancak gerçek büyüme oranının yüzde 2,1 puan daha yüksek olduğu 2021 yılındaki gibi önemli ölçüde geçebilir. Diğer taraftan son Ukrayna krizinin gösterdiği gibi, beklenmeyen olayların önceden hazırlanmanın zor olduğu küresel ekonomik yansımaları olabilir ve ülkenin ekonomik planını daha fazla belirsizliğe itebilir. 

Belirsiz zamanlarda ileriye gitmenin en iyi yolu piyasanın temel ilkelerine ve gerçek ekonomik büyümeye odaklanmaktır. Politika yapıcılar, spekülasyonlar, aşırı ısınma ve rekabete aykırı tekelci davranışa karşı sert önlemler alırken, kaliteli büyümeyi, altyapının gelişmesini, temel araştırmaları ve küçük işletmeleri desteklemeyi sürdürecek. Zamanla Covid-19 salgını uzak bir hatıra olacak, tedarik zincirleri yeniden oluşturulacak ve uluslararası durum tekrar bir dengeye ulaşacak. Çin kaliteli büyümeye, içeride istikrara ve bu zaman zarfında halkın ortak ekonomik çıkarlarına öncelik vermeye devam edecek.