Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından “İklim Değişikliğinin Göğüslenmesi: Çin’in Politikaları ve Eylemleri” başlıklı beyaz kitap yayımlandı.

Beyaz kitapta, iklim değişikliğinin insanlığın karşılaştığı ortak bir sınama olduğuna işaret edilerek, Çin’in ikilim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem verdiği kaydedildi.

Beyaz kitapta, dünyanın en büyük gelişen ülkesi olarak Çin’in iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bir dizi strateji, önlem ve eylemi hayata geçirerek, küresel iklim yönetişimine dâhil olduğuna ve bu konuda olumlu gelişmeler kaydettiğine vurgu yapıldı.

Beyaz kitapta, “Çin, iklim değişikliğini göğüslemek amacıyla ulusal stratejiyi aktif şekilde yürütüyor. Yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunda şaşmadan ilerleyen Çin, kirlilikleri azaltma ve karbon emisyonunu düşürme çalışmalarını eş güdümlü şekilde ilerleterek, düşük karbonlu kalkınma konusunda yeni bir model arayışında. Sera gazı boşaltımına yönelik kontrolü güçlendirerek, önemli sanayii sektörlerdeki sera gaz emisyonunu etkili şekilde kontrol ediyor; kent ve kasabaların inşasında yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı hızlandırıyor, ayrıca yeşil ve düşük karbonlu ulaştırma sistemleri oluşturuyor. Piyasa mekanizması rolüne ağırlık vererek, ulusal karbon piyasası inşasını sürekli hızlandırıyor. İklim değişikliğine uygun önemli stratejilerin hayata geçirilmesini hızlandırarak, iklim değişikliğine karşı direniş seviyesini sürekli yükseltiyor.” ifadelerine yer verildi.

Çin’in iklim değişikliğini göğüslemede tarihi değişiklikler yaşadığına dikkat çekilen beyaz kitapta, ekonomik kalkınma ile kirliliği ve karbon emisyonunu azaltma çalışmalarının eş güdümlü şekilde yürütülmesinin verimli sonuçlar kazandırdığı bildirildi. Beyaz kitapta, ekonomi ve toplum sağlıklı bir şekilde gelişirken, karbon emisyonunda da gözle görülür bir düşüşün yaşandığı aktarıldı.

Beyaz kitapta, Çin’de enerji üretimi ve tüketimi alanındaki reformlarda çarpıcı ilerlemeler kaydedildiği, yenilenebilir enerjilerin gelişiminin hızlandırıldığı, enerji tüketim yapısının temiz ve düşük karbonlu bir yöne doğru hızla dönüştürüldüğü belirtildi.

Çin’de yeşil ve düşük karbonlu endüstrilerin teşvik edildiğine dikkat çekilen beyaz kitapta, ekolojik sistemin karbon yutağı olma yeteneğinin yükseltildiği dile getirildi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin bütün insanlığın ortak çabasını gerektirdiğine işaret edilen beyaz kitapta, küresel iklim yönetişiminde mevcut eşi görülmemiş zorluklar karşısında, uluslararası toplumun büyük bir azim sergilemesi, sorumluluklarını üstlenmesi, iklim değişikliğiyle ortaklaşa ve aktif şekilde mücadele etmesi, insan ile doğanın bir arada uyumlu olarak yaşama yolunu araması gerektiği vurgulandı.

Beyaz kitapta son olarak, Çin’in iklim değişikliğiyle mücadelede belirlediği ulusal katkı hedeflerine ulaşmak için çalışacağı, sera gazı emisyonu kontrolünü güçlendireceği, iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneğini arttıracağı, insanlık için kader ortaklığı kurulması ve insanlığın yuvasının güzelleştirilmesi konusunda daha büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.