Çin ile Rusya, küresel yönetişim hakkında ortak bir açıklama yayımladı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin’i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün küresel yönetişime ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Covid-19 salgınının sürekli yayılmasının uluslararası durumdaki değişimi hızlandırdığına, küresel yönetişim sistemini daha dengesiz hâle getirdiğine ve ekonomik kalkınma sürecini ciddi şekilde etkilediğine işaret edilen açıklamada, yeni küresel tehditlerin ortaya çıktığı, dünyanın dalgalanma ve değişikliklerle dolu bir döneme girdiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak uzlaşıları artırması ve iş birliğini güçlendirmesi, dünya barışını ve jeostratejik istikrarı koruması, daha adil, demokratik ve makul bir çok kutuplu uluslararası düzenin oluşumunu hızlandırması gerektiği bildirildi.

İnsan hakları meselesinin siyasileştirilmesine karşı çıkılan açıklamada, demokratik model konusunda tek bir standart bulunmadığına dikkat çekilerek, egemen ülkelerin kendi istedikleri kalkınma yolunu seçme yönündeki meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bütün ülkeler, merkezinde Birleşmiş Milletler’in (BM) bulunduğu uluslararası sistem ve uluslararası hukuk temelinde kurulan uluslararası düzeni kararlı bir şekilde savunmalı. Hiçbir ülke bunun istisnası değil. Dünyadaki güçlü ülkeler, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri, karşılıklı güveni artırarak, uluslararası hukuku ve bu temele dayalı uluslararası düzeni korumaya öncülük etmeli. Uluslararası siyasi ortamdaki dalgalanmalar şiddetlenirken, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri, doğrudan diyalog yoluyla tüm insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm bulmalı, küresel istikrarı korumak amacıyla zirveler düzenlemeli. Uluslararası toplum, ideolojik olmayan, açık ve eşit çok taraflılık ilkesinde ısrar ederek, ayrışma yerine dayanışma, zıtlaşma yerine iş birliğinden taraf olmalı.” ifadelerine yer verildi.