Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün “Çin’in İhracat Kontrolü” adlı bir beyaz kitap yayımlandı. Bu, Çin’in ihracat kontrolü konusunda yayımladığı ilk beyaz kitap olma özelliğini taşıyor.

Beyaz kitapta Çin’in ihracat kontrolü yönetişimi konusundaki tutumu, sistemi ve uygulamalarının yanı sıra, Çin’in dünya barışını ve kalkınmasını, ulusal ve uluslararası güvenliği koruma konusundaki görüşleri ve eylemleri kapsamlı bir şekilde açıklandı.

Günümüz dünyasında yüz yıldır görülmeyen büyük değişikliklerin gerçekleştiğine, belirsiz ve istikrarsız unsurların arttığına, uluslararası güvenlik sistemi ve düzeninin etkilendiğine ve dünya barışının çok yönlü meydan okumalar ve tehditlerle karşı karşıya bulunduğuna işaret edilen beyaz kitapta, adil, makul ve ayrımcı olmayan ihracat kontrolünün, yeni koşullarda uluslararası ve bölgesel güvenlik riskleri ve tehditleri göğüslemek, dünya barışı ve kalkınmasını korumak için gün geçtikçe daha büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Beyaz kitapta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve dünyadaki en büyük mal ticareti ve üretim ülkesi olarak Çin’in öteden beri ulusal güvenliği koruma ile dünya barışı ve bölgesel güvenliği koruma ilkeleri doğrultusunda ihracat kontrolü yönetişimini düzelttiği ifade edildi.

Beyaz kitapta şu ifadelere de yer verildi:

“Yeni dönemde genel ulusal güvenlikte ısrar eden Çin, ekonomik küreselleşme sürecine daha aktif şekilde katılıyor. Açılma seviyesi daha yüksek olan yeni ekonomik sistemi oluşturmaya ve güvenlik seviyesi daha yüksek olan bir ülkeyi inşa etmeye odaklanan Çin, kaliteli kalkınma ve yüksek seviyeli, güvenli ve olumlu etkileşimi gerçekleştirmeyi, ihracat kontrolü sisteminin modernizasyonunu hızlandırmayı ve ihracat kontrolü yönetişiminde ilerleme ve başarılar kaydetmeyi hedefliyor.”

Beyaz kitapta ayrıca, “Çin uluslararası yükümlülükleri ciddi bir şekilde yerine getirmekte, uluslararası iletişim ve iş birliğini güçlendirmekte, ihracat kontrolü alanındaki uluslararası koordinasyona somut adımlarla katılarak, ilgili uluslararası süreçleri hızlandırmakta, dünya ülkeleriyle beraber insanlığın kader ortaklığını inşa edip, dünya barışı ve kalkınmasına pozitif güç katmaktadır.” denildi.

İhracat kontrolü hem askeri hem sivil amaçlı ürünler, nükleer ürünler ve ulusal güvenlik ve çıkarların korunması ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin mal, teknoloji ve hizmetlerin ihracatlarına yönelik uygulanan yasaklama veya sınırlamadır. Bu, uluslararası arenada geniş kabul edilen bir uygulamadır.