Global Times

Genel Çin İdaresi’nin (GAC) pazartesi günü açıkladığı veriler, ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 27,9 büyürken, ithalatın mayıs ayında dolar olarak yüzde 51,1 arttığını gösteriyor. İhracat ve ithalat 2019’un aynı dönemine göre sırayla yüzde 23,4 ve 26,4 arttı.

Yılın ilk aylarına göre yavaş olsa da ihracattaki artış hala yüksek. İthalattaki büyük artış ise, Çin ekonomisi iyi bir şekilde toparlanırken, özellikle ham maddeler için olmak üzere güçle iç talebi yansıtıyor.

Küresel ekonomi toparlanıyor ve Çin daha hızlı ilerliyor. Bu Çin ticaret büyümesinin anlattığı dünya hikâyesidir. Ek olarak, dünyadaki ülkelerin birbirine ihtiyacı var. Ekonominin yasaları da “kopmayı” savunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer ülkelerdeki bazı politikacıların idarelerinden daha güçlüdür. Bu tıpkı “koşullar herkesi yener” diyen Çin deyimine benziyor ki, bu durum GAC verilerinde de güçlü biçimde görülüyor.

Çin’in ABD’ye ihracatı ocaktan marta kadar yüzde 38,9 arttı, bu Çin’in ortalama ihracat artışından daha yüksek. Ek olarak, Çin ile Hindistan arasındaki ticaret ocaktan mayısa kadar yüzde 70 artış gösterdi. Hem Çin-ABD hem de Çin-Hindistan ilişkileri geçen iki yılda büyük çalkantılar geçirdi, ama bu eğilime karşı ticaret önemli ölçüde arttı. Bu ekonominin jeopolitiğe karşı tutumunu davranışlarıyla belirttiğini gösteriyor.

ÇİN EN İSTİKRARLI KÜRESEL ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Gerçekler Çin ekonominin çok güçlü olduğunu ve Çin imalat sanayinin özellikle güçlü bir sistemik avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bu sanayi artan gümrük tarifeleri ya da birkaç yüksek teknolojisi projesinin “iptali” ile bastırılamaz. Çin’i karşı nefret ve milliyetçiliği kışkırtmak yenilmeye mahkûmdur. Çin’in ekonomisi bir çekim alanı haline geldi ve insanların çıkardığı birçok engel etrafında oluşmuş manyetik güç hatlarını durduramaz. Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana, emtialar üretim kapasitesi dünya ölçeğinde birbiri ardına darbe yedi ve Çin en istikrarlı küresel üretim merkezi haline geldi. Bu da küresel piyasanın Çinli ortaklarına güvenini artırdı. Çin 120 ülke ve bölgenin en büyük ticari ortağı haline geldiği için, bu durum Çin’in piyasa dışı çalkantılara karşı manevra alanını genişletti. Çin’in istikrarı bir uluslararası ticaret merkezi olarak bu faktörler arasında sürekli sağlamlaştırıldı.

Çin’in, iç ve dış piyasaların birbirini destekleyeceği ve iç piyasanın dayanak noktası olmaya devam edeceği, “çifte dolaşım” özelliğine sahip yeni bir kalkınma modeli yaratmak için reformlarını derinleştirme sözü verdiğini söylemeye değer. Ve iç piyasanın sürekle genişlemesi açık bir eğilim haline geldi. Bu Çin’in dış ticaretini artırması için güçlü bir iç itki sağlayacak ve Çin’in ekonomik büyümesini daha dengeli hale getirecek.

DOSTLUK İŞ ALANINDA BAŞARIYI DESTEKLER

Üst düzey Çinli ve ABD’li ticaret ve ekonomi yetkililerinin son zamanlarda tam ilişkiyi yeniden başlattıklarını fark ettik. AB, Çin ile ideolojim çatışmayı artırmış olsa da Avrupa ülkeleri Çin ile ekonomik iş birliğini genişletme arzularını koruyor. Japonya şirketlerini, iş imkânlarını diğer Batılı şirketlere kaptırmasını önlemek için Çin ile iş birliğini sürdürmeye çağırdı. Bu rasyonel hareketler mantıklı.

Ama ABD tarafında birçok soru var. Biden yönetimi şimdiye kadar selefi tarafından Çin mallarına getirilen gümrükleri hafifletmeyi reddetti ve Çin ileri teknoloji şirketlerine karşı baskılarını sürdürüyor. Böylece iki ülkede şirketlerin ve bireylerin kayıplara uğramasına neden oluyor. Washington Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerine jeopolitik boyunduruk vurarak tarihin eğilimimin tersine hareket ediyor. Bunun sonucunun başarısızlık olacağı kesin.

Çin ile ticari ilişkilerine zarar vermek sadece ellerindeki fırsatları diğerlerine vermelerine yol açar, siyasi baskıya ve Covid-19 salgınının etkilerine rağmen Çin’in genişleyen yabancı ticaretinin yansıttığı gerçek bu. Çin ile iş birliğini genişletmek kendi çıkarlarını artırır. Eğer siyasi amaçlarla Çin ile iş birliğini zayıflatırlarsa, sadece Çin’i başarısızlığı uğratma konusunda başarısız olmazlar, aynı zamanda kayıpları büyük ihtimalle Çin’inkilerden daha ağır olur. Bu nedeni, Çin’in en kapsamlı imalat sistemine ve dünyada en çok ticaret ortağına sahip olmasıdır.

Dostluk iş alanında başarıyı destekler. Bu Çin’de çok iyi bilinen bir erdemdir. Ekonomik ve ticari konularda çok fazla siyasi faktörü dikkate alan bazı amatör ekonomik karar alıcılara bunu göndermek istiyoruz.