Xinhua

Çin evrensel insan hakları ilkesi ile ulusun gerçek koşullarının bir kombinasyonunu savunuyor ve herhangi bir “öğretmenin” söylemlerde insan haklarını tekeline almasını reddediyor.

Perşembe günü yapılan Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin’de İnsan Haklarının İlerlemesi Uluslararası Konferansı Çin’in, dünya ile paylaşmak niyetinde olduğu insan haklarının gelişmesini ilerletme konusundaki başarı ve deneyimlerini gösterdi.

İnsan haklarını tartışırken, ilk önce bir ülke ya da bölgedeki insan haklarını kapsamlı ve objektif bir şekilde anlamalıyız. Çin için nihai insan hakkı, insanların mutlu bir yaşam sürdürmesidir. Çin’in bu felsefe ile insan haklarının gelişmesi herkes için aşikârdır.

Çin 1970’lerin sonundaki reform ve dışa açılmadan bu yana, 770 milyondan fazla kişiyi yoksulluktan kurtardı. Çin halkının ortalama ömür beklentisi 77,3 yıla çıktı. Ülkenin eğitim sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin yanı sıra kitlesel demokrasi kurumlarının hepsi dünyanın en büyüğüdür. Covid-19’a karşı mücadelede, insanların hayatlarını ve onurlarını koruyarak, büyük stratejik başarılar elde etti.

Bu başarılar Çin’in kalkınması sırasında halkı birinci sıraya koyduğunu ve halkın kendi efendileri olmasını sağladığını ortaya koyuyor. “Geçinme ve kalkınma hakları”nın temel insan hakları olduğuna inanan Çin, Çin özelliklerine sahip bir insan hakları kalkınma yolu belirledi.

ULUSLARARASI TOPLUM İNSAN HAKLARI KONUSUNDA DAHA YAPICI BİR GÖRÜŞ GELİŞTİRMELİ

Bazı Batılı politikacılar bu temel gerçeklere kulaklarını tıkadılar ve Çin’in insan haklarını koruma çabalarını kötülemeye ve çamur atmaya devam ettiler. İnsan haklarını kendi politik amaçlarına hizmet eden bir silah olarak kullandı. Böyle bir komplo dünyayı kandıramaz ve sadece onların kendi insan hakları krizleri içinde dikkatleri başka yöne çevirmek için gösterdikleri ümitsiz çabaları ortaya koyar.

Bu Batılı politikacıların başkalarına insan hakları konusunda ders vermek yerine samimi biçimde kendi davranışları üzerinde düşünmeleri ve kendi insan hakları sorunlarını çözmeler gerekir.

Uluslararası toplum insan hakları konusunda daha yapıcı bir görüş geliştirmelidir. Gelişmekte olan uluslar dâhil ülkelerin hepsinin söz hakkı olması gerekir.

İnsan haklarının korunmasının mükemmel bir yolu yoktur ama birçok etkili yaklaşım vardır. Çin, insan haklarının geliştirilmesinin ileri götürülmesinde aktif bir oyuncu olmaya, küresel insan hakları yönetişimine ve birlikte insanlık için ortak bir geleceğe sahip toplum kurmaya proaktif biçimde katılmaya devam edecektir.