Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler Viyana’da devam ediyor. Dünkü oturuma Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Wang Qun katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Wang Qun, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin konularda halen anlaşmazlık yaşandığını vurguladı.

Yaptırım meselesinin, iki aydır devam eden görüşmelerde ele alınan en kritik sorun olduğunu ve hâlâ çözülemediğini hatırlatan Wang, İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilen ve İran’a aşırı baskı yapan taraf olarak ABD’nin nükleer krizin kaynağı olduğunu belirtti.

Daimi temsilci Wang Qun, anlaşmanın tam olarak uygulanması için ABD’nin İran’a karşı yaptırımları kaldırıp üçüncü taraflara uyguladığı uzun kol yargı yetkisinden vazgeçmesi ve anlaşmadan çekildikten sonra devreye soktuğu ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ilgili kararlarına aykırı olan tüm yaptırımları iptal etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang Qun, İran’ın diğer alanlardaki rasyonel endişelerine de etkin çözüm getirilmesini desteklediklerini dile getirdi.

Wang Qun, Çin’in ilgili tüm taraflarla el ele vererek, görüşmelerde olumlu sonuçlara varılması için çaba harcayacağını sözlerine ekledi.