Hu Xijin / Global Times Genel Yayın Yönetmeni

Bu yıl Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yıl dönümü. ÇKP’nin ülkeye dört kritik bakımdan katkıda bulunduğunu düşünüyorum.

İlk olarak, ÇKP siyasi olarak bağımsız ve birleşik bir yeni Çin yarattı. Bu Çin’in bütün avantajlarını şimdi ve gelecekte açığa çıkarmasına izin vermesinin temelidir. Örneğin, Çin dünyanın en büyük piyasası haline geldi. Çin herhangi bir başka yükselen güçten daha fazla, hegemonyacılığa direnmek için rekabetçi iş devleri ve daha fazla kapasite yarattı. Başka bir deyişle, yeni Çin’in kurulması ülkenin hedeflerine ulamasının yolunu açtı.

İkincisi, ÇKP, Çin için 20. yüzyılın sonunda ve bu yüzyıl özellikle önemli olan ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu buldu. ÇKP, Çin’in cesaret kırıcı yoksulluğunu değiştirdi ve Çin halkının geçim şartlarını yeniden şekillendirdi. Böylece Çin’in kalkınma potansiyelleri ile dolu bir ülke haline gelmesini mümkün kıldı.

ÇİN BAZI KÜÇÜK BATILI ÜLKELERİN SEÇTİĞİ YOLU KOPYALAYAMAZDI

Çin 1,4 milyarlık nüfusunu zenginleştirmeye hazırlanıyor. Bunun ne kadar güzel bir yaşam olduğunu önceden gördük. Çin içindeki ve dışındaki insanlar ülkenin Batı’nın yolunu kopyalaması gerektiğini söyledi ama ÇKP’nin zihni açıktı; böyle büyük bir ülke olan Çin bazı küçük Batılı ülkelerin seçtiği yolu kopyalayamazdı.

Yıllar içinde ÇKP, Çin’in gerçekçi bir şekilde kendi yolunda yürümesine liderlik etti. Şimdiye kadar, kendine güvenini kazandı. Bazı Batılı ve ülke içindeki sesler tarafından burnumuzdan tutulup yönlendirilmediğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Çin, Sovyetler Birliği gibi bölünmüş olmaktan ve Yugoslavya’yı parçalayana benzer bir savaştan bir adım uzak olmaya alıştı. ÇKP’nin liderliğindeki Çin tekrar tekrar tehlikelerin arasından geçti ve hem kalkınma hem de istikrarı başardı.

Üçüncüsü; ÇKP, Çin toplumunun gelişmesine doğruluk ve adalet fikrini yerleştirdi. Doğruluk ile adalet uzun yaşayan kamusal kavramlar haline geldi ve bu toplumsal kalkınma sürecinin ana temaları oldu. Doğruluk, insanlığın arzuladığı ve yakınlaşmak için çabaladığı bir hedef. Çin gelişmekte olan bir ülke olarak, uyum çabalarının birçoğunu bu hedefe ulaşmak için harcadı. Çin halkının bazı güçler tarafından aptal yerine konmaması gerekir. Bir örnek olarak yoksulluğun azaltılmasını ele alalım. Dünyada hiçbir başka büyük ülke Çin kadar yoksulluğu azaltmak konusunda kararlı değildir.

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ ÇİN HALKININ GEÇİM ŞARTLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Bazı kişiler bazı yerlerde yoksulluğun azaltılmasında şekilcilik olduğunu söyleyebilir. Böyle büyük ölçekli hareketlerde küçük kusurlar olmaması asla düşünülemez. Ayrıca, bazı insanların tekrar yoksullaşabileceği ihtimali de var. Ancak, yoksulluğu azaltma kampanyası Çin’in yoksulluğu daha da azaltma konusundaki gelecek hareketleri için sağlam bir temel attı. Bu kampanyanın olumlu etkileri çok büyük.

Çin’de ciddi adaletsizlik içeren konular çevrim içi olarak ifşa edildiği sürece büyük bir eleştiri fırtınasına neden olacaktır. Çin kamuoyu adaletsizlikleri kınama konusunda ebedi bir coşkuya sahiptir. Bu patlayıcı toplumsal bir baskı oluşturabilir. Bu ülkedeki sistemin temel değerleri ile yakından bağlantılıdır. Çin’de birçok eşitsizlik ve adaletsiz eylem var. Bunlar arasında emekli maaşı farklılıkları ve göçmen işçilerin kentlere entegre olmakta karşılaştıkları zorluklar da var. Ama Çin’in kalkınma hedefleri arasında bu sorunları çözmek de var. İnsanlar, bir zamanlar Çin’den çok daha zengin olan birçok başka gelişmekte olan ülkede bu eşitsizliklerin ne kadar kökleşmiş olduğuna bir bakmalı. Ve bu ülkelerdeki insanların nasıl adaletsizlik görmeye nasıl alıştıkları incelemeli. Eğer bunu yaparlarsa, o zaman ÇKP liderliğindeki Çin’in hangi tip çabalar içinde olduğunu daha iyi anlayacaklardır.

ÇİN KENDİ YOLUNDA YÜRÜYOR

Dördüncüsü, ÇKP, Çin’in sağlam kalkınmasına ivme kazandırdı. Uluslararası durum büyük değişiklikler geçirdi. Çin sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) stratejik baskısıyla karşı karşıya değil, aynı zamanda ülke içi kalkınmanın birçok yeni sorunlarıyla da yüz yüze. Fakat Çin’in içsel iç enerjisi zorlukların ortaya çıkacağı ya da bize yükleneceği hızdan daha fazla bir hızla ortaya çıkarılıyor. Yıkıcı hatalar yapmadığımız sürece, hiçbir zorluk bizim için ölümcül olmaz. Çin daha da kalkınmak için çabalarını ikiye katlamalıdır. Ülkenin sistemi böyle yapacağımızı garanti ediyor. Çin’in geleceği aydınlık. Geçen yüzyıl sadece Çin’in ulusal kaderinin tamamen değiştirildiğine tanık olmadı, ayrıca daha fazla kalkınma ivmesini de sağlamlaştırdı.

ÇKP ile ülkeden bahsediyorum, ama sözlerimin arasında ve satır aralarında kişisel hayatımız ve kaderimizden de bahsediyorum. Gelişen bir kalkınmaya sahip Çin, soyut datalardan oluşmuyor, aksine sayısız insanın yaşamındaki iyileşmelerden oluşuyor. 1993’de Halkın Günlüğü gazetesi için yurt dışında muhabir olarak çalışırken, aylık ücretim, çeşitli yan ödemelerle beraber sadece toplam 290 dolardı. Bu Çin’in o zaman ödeyebileceği düzeydi. O zaman benim hayalim bir araba ve ayrı bir banyosu olan bir ev almaktı. Şimdi böyle bir yaşam gerçek oldu ve daha fazla insan için de gerçek oluyor. Gelecekte, daha iyi sağlık hizmetlerine, daha iyi emekli aylıklarına, daha garantili ücretli izinlere, daha güvenli ve yüksek kaliteli yaşamlara ve daha iyi çevreye sahip olacağız. Çağ açıcı değişikliklere tanık oldum. Bugünkü genç kuşağın Çin’in geleceğinde daha büyük ve daha önemli değişiklikler yaşamasını istiyorum ve bundan eminim.