Xinhua

Çin halkına mutluluk getirme ve Çin ulusunun modernleşmesini gerçekleştirme çabası içinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Çin halkının, dünyada çok az görülen hızlı ekonomik kalkınma ve uzun dönemli toplumsal istikrar olgusunu yaratmasına liderlik etti. Bu, bu dönemin en heyecan verici başarı hikayelerinden biri oldu.

Geçen yıl Çin, etkili Covid-19 mücadelesi ile küresel ters rüzgârlardan çıkarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve ürün yabancı ticaretinde pozitif büyüme kaydeden tek büyük ekonomi oldu. Ülkenin GSYİH’si yıllık bazda yüzde 2,3 oranında artarak 100 trilyon yuan (yaklaşık 15,49 trilyon dolar) eşiğini geçerken, mal ithalat ve ihracatı yüzde 1,9 arttı.

ÇKP liderliğinde elde edilen ülkenin ekonomik gücü belki Parti’nin benzersiz yönetişim felsefesi ve kalkınma stratejisi ile açıklanabilir. “Uygun gıda ve giysi sağlamaktan” bütün yönlerden orta düzeyde refah içinde bir toplumu kurmayı tamamlamaya” kadar, ÇKP’nin çalışması tek bir konuya odaklandı; halkın geçim şartlarını iyileştirmek. McKinsey&Company’nin tahminine göre, kentlerde yaşayan Çinlilerin yüzde 75’ten fazlası 2022’de yıllık 60 bin yuan ile 229 bin yuan arasında bir harcanabilir gelire sahip olacak. Çin’in orta sınıfı şaşırtıcı bir boyutta genişliyor.

ÇKP uzun dönemli hedefleri planlama ve bu planları evrelere ayırma konusunda yeterliliğini gösterdi. Çin’in en dikkate değer stratejik planlama vakası 5 yıllık planlarıdır. Bu planlar belirlenen hedeflere ve reform girişimlerine sahip toplumsal ve ekonomik kalkınma çerçevelerini planlar. Bu planlar politikaların tutarlılık ve gücünü garanti altına alarak, böylece iç ile dış yatırımcılar için istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlar.

ÇKP LİDERLİĞİNDE ÇİN’İN EKONOMİK BAŞARISI

Amerikalı Nobel ödülü sahibi Robert Engle, Çin’in gelecek kuşak için 5 yıllık planlar yaparken, Amerikalılar sadece gelecek seçim için plan yaptığını söylüyor. Çin’in sağlam kalkınmasına katkıda bulunan diğer bir kilit faktör ÇKP’nin yaratıcılığı ve politika belirlemeye gerçekçi yaklaşımıdır. ÇKP sadece mevcut ekonomik gelişme teorilerine bağlı kalmak yerine, Çin’in ulusal koşullarına uygun ekonomik teoriler ve modeller geliştirdi. Örneğin, 1978’de başlatılan Çin’in reform ve dışa açılma politikası böyle modellerin sonucudur. O zamandan bu yana yaklaşık 770 kentli vatandaş mevcut yoksulluk çizgisine göre hesaplandığında yoksulluktan kurtuldu.

Çin’in reformu derin sulara girerken, ÇKP ülkenin derin köklere sahip kurumsal engelleri ve yerleşik çıkar bloklarını kırmasına liderlik edecek. ÇKP’nin liderliğinde yapılan son reformlar arasında yeni “çifte dolaşım” kalkınma paradigması da var. Bu modelde, iç ve dış piyasalar birbirlerini desteklerken, iç piyasa asıl dayanak oluyor.

ÇKP liderliğinin başarı formülü yukarıda belirtilen faktörleri içeriyor ama bunlarla sınırlı değil. Resmi Çin haber ajansı Xinhua’nın düşünce kuruluşu olan Yeni Çin Araştırmaları’nın (NCR) kısa süre önce yayınladığı bir raporda, Parti’nin başarısı 5 harfte özetleniyor: A (Her şey halk için), B (Plan hazırlama), C (kapasite kurma), D (ortak kalkınma), E (etkin yönetişim).

Bu ÇKP’nin gelecekteki çalışmaları için bir kaynak olarak hizmet edecek ve ayrıca dünyadaki diğer siyasi partiler için de kullanışlı bir referans olabilir. Şimdi, ÇKP’nin liderliğinde, Çin küresel ekonominin ana taşıyıcılarından biri haline geldi. Parti ülkenin farklı bakımlardan daha fazla ilerleme yapmasına liderlik edecek ve küresel refaha daha fazla katkıda bulunacak.