People’s Daily Online / He Yin

Yoksulluğa karşı mücadeleyi kazanan Çin, Çin ulusunun binlerce yıldır peşini bırakmayan mutlak yoksulluğu geçmişe gömdü. Çin dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak, Çin’in dikkate değer başarısı yoksulluğun azaltılması ile ilgili olarak dünyaya daha iyi bir gelecek kurmak için ilham veriyor.

Yoksulluğun ortadan kaldırılması her zaman  küresel kalkınma ve yönetişimi rahatsız eden bir çetrefilli sorun olmuştur. Yoksulluğun ortadan kaldırılması Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca BM 203 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin 17 hedefinin asli görevlerinden de biridir.

Dünya Bankası dünyada halen mutlak yoksulluk içinde yaşayan 700 milyon kişi olduğunu tahmin ederken, Covid-19 salgını yoksulluğun azaltılması davası için yeni zorluklar çıkardı. İnsanlığın yoksulluğun ortadan kaldırılması ortak idealini gerçekleştirmek için, dünyanın daha fazla samimiyet, yönlendirme, kararlılık ve pratik çabalara ihtiyacı var.

Çin her zaman yoksulluğun ortadan kaldırılmasının olumlu bir savunucusu ve destekçisi oldu. Çin’in küresel yoksulluğun ortadan kaldırılması davasına katkısı kendisinin yoksulluğa karşı başarılarının dünyanın güvenini nasıl güçlendirdiğinde, yoksulluğu azaltma deneyiminin diğer ülkelere nasıl ilham verdiğinde, dünyanın geri kalanı ile yoksulluğun azaltılmasında nasıl iş birliği yaptığına ve bütün ülkelerin kalkınma sonuçlarını paylaşması için kazan-kazan iş birliğini ve ortak kalkınmayı desteklemeye nasıl kararlı olduğunda yansıyor.

Çin’in kendine özgü yoksulluğu ortadan kaldırma teorileri küresel olarak dikkat çekti ve köklü bir etkisi oldu. Son yıllarda, birçok yabancı kişi, ülkenin yoksulluğu ortadan kaldırma deneyimlerini gözlemlemek ve öğrenmek için Çin’i ziyaret etti ve bu kişilerin tamamı Çin’in deneyiminin diğer gelişmekte olan ülkeler tarafından öğrenilmeye değer olduğuna inanıyorlar.

73. BM Genel Kurulu Aralık 2018’de yoksulluğu kırsal bölgelerde ortadan kaldırmak için bir karar aldı, bu karar Çin’in “hedefli yoksulluğu ortadan kaldırma” ve “kazan-kazan iş birliği” teori ve deneyimini de içeriyordu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hedefli yoksulluk azaltmanın daha sonraki hedeflere ulaşmanın ve 2030 Sürdürülebilir kalkınma Gündemi’nde belirlenen iddialı hedeflere ulaşmanın tek yolu olduğunu söyledi.

ÇİN YOKSULLUĞUN AZALTILMASI İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Çin yoksulluğun azaltılmasında aktif biçimde uluslararası iş birliği yapıyor, böylece kendi uluslararası yükümlülüklerini yerine getiriyor ve gelişmekte olan ülkelere yapabileceği kadar yardım öneriyor.

Diğer gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu azaltmasına yardım etmek için sadece BM dâhil uluslararası örgütlerle birlikte çalışmıyor, ayrıca Doğu Asya Yoksulluğu Azaltma İş Birliği Girişimi ve Çin-Afrika yoksulluğu azaltma planı çerçevesinde iş birliği programları geliştiriyor.

Mekong Irmağı’nın kıyılarında, Çinli uzmanlar sayesinde köyler güvenli ve temiz içme suyu tanklarına bağlandı. Bu uzmanlar ayrıca orada geniş asfalt yollar ve yerel topluluklar için yeni evler inşa etti.

Afrika ülkeleri Madagaskar, Nijerya ve Mozambik’te Çin’in melez pirinci de yerel üreticilerin hasat ve gelir elde etme rüyalarını gerçekleştirmesine yardım ediyor.

Çinli, çimenlere mantar ekme teknolojisi olan Juncao uzmanları, son 20 yılda yüzden fazla ülke ile bölgeye bu şans tohumlarını yaydı, teknolojinin sihri sayesinde insan varlığı ve kalkınmanın sorunlarına çözüm buldu.  

Çin her zaman gerçek kalkınmanın, herkes için kalkınma olduğuna ve kalkınma fırsatlarının eşit hale getirilmesi ve sonuçlarının paylaşılması gerektiğine inandı.

Ülke Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni inşa etmek ve BRI ile BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi arasında ilişki kurmak için dünya çapında ülkelerle el ele veriyor. Ayrıca, ilgili ülkelerin gelişmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı kurdu ve Afrika ile ilgili 10 iş birliği planı ile 8 büyük girişim sundu.

Çin’in diğer gelişmekte olan ülkelere samimi destek ve yardımı, özellikle az gelişmiş ülkelerin yoksulluğu ortadan kaldırması için, büyük bir ülkenin üstlenmesi gereken sorumluluğu sergiliyor. Yabancı bir devlet insanı, hiç bir ülkenin yoksulluğun azaltılmasında ve Güney-Güney iş birliğinde dünyaya Çin’den daha iyi liderlik edemeyeceğini söyledi.

“Tek bir çiçekle bahar gelmez, ama tam açmış yüz çiçek bahçeye baharı getirir.” Çin dünyanın geri kalanı ile insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk kurmak için birlikte çalışmaya isteklidir.