China Daily

Çin’de yabancı yatırım sayesinde ocak ile nisan arasında 14 bin 533 yeni şirket kuruldu. Yıllık yüzde 50,2’lik artış Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geçerek küresel yabancı doğrudan yatırımların birinci hedefi haline gelmesini sağladı.

Bazılarının şimdi Çin’i küresel sermaye için bir “güvenli liman” olarak tanımlaması Çin’in yönetişimi, özellikle yeni koronavirüs salgınıyla mücadele biçimiyle çok yakından ilişkili. Salgını kısa süre içinde kontrol altına alarak, üretime yeniden geçerek ve piyasa belirsizliklerini ve risklerini en aza indirgeyerek Çin yabancı sermaye için iş ortamını iyileştirdi. Yabancı işletmelerin duruma uymasını sağlamak için, hükümet ayrıca yabancı işletmelerin üretime yeniden başarmasına yardımcı oyan değişik uygulamalar başlattı.

Güney Çin’deki Amerikan Ticaret Odası’na göre, odaya üye işletmelerin yüzde 93’ünden fazlası Çin hükümetinin sorunlarını çözmek için kendilerine yardım ettiğini söyledi. Kendi hükümetlerinin ülkelerinde kalmak için sübvansiyon vermeyi teklif etmesine rağmen, bu işletmeler tercihlerini hareketleriyle gösterdiler ve Çin’e geldiler.

ÇİN YABANCI SERMAYENİN ÜLKE PİYASASINA BÜYÜK GÜVEN DUYMASINI SAĞLADI

Dışa açılmayı genişleterek ve sürekli iş ortamını iyileştirerek Çin yabancı sermayenin ülke piyasasına büyük güven duymasını sağladı. Yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, korumacılık ve tek taraflılık birçok ülkede arttı. Ama Çin dışa açılmanın hızını ve kapsamını artırmaya devam etti ve ekonomik küreselleşmeyi destekleyerek ve küresel ekonomiye yeni canlılık enjekte eder, yüksek kaliteli kalkınmaya ve yüksek düzeyde dışa açılmaya devam etti.

Çin hükümet hizmetlerini iyileştirerek, yabancı sermaye için benzersiz avantajlar sağladı. 21 serbest ticaret bölgesi yeni düzenleme tarzında öncülük ediyor ve yabancı girişimlerin gelişmesi için darboğazları kaldırıyor, bu da Çin piyasasını daha cazip hale getiriyor. Dünya Bankası 2020 İş Ortamı Raporu Çin’in 190 ekonomi arasında 31. sırada ve iki yıl üst üste iş ortamından istisnai iyileştirmeler yapan 10 ekonomiden biri olduğunu gösteriyor.

Tek bir sözle, Çin’deki yabancı doğrudan yatırımların artması dünyanın Çin’in ekonomisine güvenmesinin yanı sıra, dünyayı durgunluktan dışarı çıkarma gücüne güvendiğini gösteriyor.