People’s Daily Online

Yoksulluk, insanlığın kronik bir sorunu ve tüm dünyanın karşılaştığı ortak bir sorun. Çin uzun süredir, dünyanın herhangi bir yerinde nadiren görülen bir ölçekte yoksullukla mücadele ediyor. Sonuç olarak Çin’de yoksulluğun azaltılması güçlüğü neredeyse hayal gücüne meydan okuyor.

Geçen yüzyılda, sarsılmaz bir inançla yoksulluğa karşı mücadelede Çin halkını birleştiren ve öncülük eden Çin Komünist Partisi (ÇKP),  bin yıldır Çin halkına sıkıntı yaratan bir konu olan aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmada büyük tarihi başarılar elde etti. Bu, hem Çin halkı hem de insanlık için büyük öneme sahip ciddi bir başarıdır. 

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, 6 Nisan’da, Çin halkının beş bölgeden aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasında verdiği büyük mücadele sürecini anlatan, Çin’in yaklaşımını tanıtan ve yoksulluğun azaltılmasında deneyimini ve eylemlerini paylaşan “Küresel Yoksulluğunun Azaltılmasında Çin’in Katkısı” başlıklı Beyaz Kitabı yayınladı.

Beyaz Kitap, Çin’in insan merkezli felsefeyle halkına daha iyi bir yaşam sağlamak için sağlam inancını ve uygulamalı eylemlerini yansıtıyor ayrıca ülkenin, küresel yoksulluğun yönetiminde aktif rol almadaki sorumluluğunu ve daha iyi bir dünya inşa etmede büyük katkı sağlamasını tam olarak gösteriyor. Bir ülkenin yönetimi halkın ihtiyaçlarıyla başlıyor. Yoksulluğu yok etmek, yaşam koşullarını iyileştirmek ve ortak refahı sağlamak sosyalizmin temel bir gerekliliği ve ÇKP’nin önemli bir görevidir.

Çin, 2012 yılından bu yana benzeri görülmemiş ölçek ve yoğunlukta yoksulluğa karşı kararlı bir mücadele yürüttü ve insanlık tarihinde en fazla sayıda insana fayda sağladı.

Çin, yaklaşık sekiz yıl süren sıkı çalışmadan sonra 2020 yılının sonunda, Çin karakterli sosyalizmi inşa etmede yeni çağın asıl hedefi olan aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaştı. Kırsal kesimlerde yoksulluk sınırının altında yaşayan 98,99 milyon kişi, 128 bin köy ve 832 ilçe yoksulluktan kurtuldu. Çin’in tüm bölgelerdeki yoksulluğu ortadan kaldırması ve aşırı yoksulluğu yok etmesi önemli ve tarihi bir başarıdır.

Bu büyük zafer ÇKP’nin temel hedefine ve görevine hızlı biçimde bağlı kaldığını, politik olarak liderlik etme, teori yoluyla rehberlik etme, insanları örgütleme ve halka ilham verme yeteneğini gösterdiğine işaret ediyor. ÇKP, daha iyi bir yaşam kurma yeteneği konusunda halka güven verdi.

Birlik olma, en iyisini yapma, hedefler belirleme, faydacı yaklaşımı kabul etme, öncü olma, yenilik yapma, ciddi sorunları önceden çözme ve insanların güvenini sağlama, yoksulluğun azaltılmasındaki büyük çabalarla oluşmuştur. Çin karakterini ve zamanın çağrılarına cevap vermeye hazır olmayı destekledi ve daha iyi bir gelecek yaratmak için halkına ilham vermeye de devam edecek.

ÇİN ULUSLARARASI YOKSULLUĞU AZALTMAYA DESTEK VERMEYE HAZIR

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Yılı Gündemi’nin ilk hedefi olan aşırı yoksulluğun tamamen yok edilmesi hedefine planlanandan 10 yıl önce ulaşılması, küresel yoksulluğun azaltılması amacına önemli katkı sunan, Çin halkının tarihi ve insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Yoksulluğun yok edilmesi her zaman küresel kalkınma ve yönetimi rahatsız eden aldatıcı bir sorun olmuştur. Çin, kendi uygulamasıyla yoksulluğun azaltılmasında bir rol model oluşturmuştur. Çin, hüküm süren gerçekliğini, yoksulluğun doğasını anlamayı ve yoksulluğun azaltılması statüsünü aklında tutarak, bir dizi cesur politikalar ve önlemleri kabul etti, çalışma ile kurum sistemi oluşturdu ve yoksulluğu azaltma yolunu benimseyerek, Çin karakterli bir yaklaşımı tasarladı.

Çin’in aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmada başarılı uygulaması ve değerli deneyimi, insanların yoksulluğu azaltma eğilimini anlamayı derinleştirdi, uluslararası yoksulluğu azaltma teorisini zenginleştirdi ve geliştirdi ayrıca, aşırı yoksulluğu yok etmede özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin güvenini artırdı. Bu yapılanlar, yoksulluğu azaltmanın uygun bir yolunu seçmesi için diğer ülkelere referans olarak hizmet veriyor ve Çin’in modern ulusal yönetim sorununu çözme yaklaşımını sunuyor ve sosyal ilerlemeler için daha parlak bir görünüm yaratıyor.

Bugün dünya bir yüzyılda görülmemiş ölçekte bir değişim deneyimi geçiriyor. Covid-19 salgını dünya çapında yayılmaya devam ediyor, yoksulluk, açlık ve hastalık insanların daha iyi bir yaşam çabalarına zarar veriyor. Herkes düzgün bir yaşam sürme hakkına sahiptir. Eşitlik ile adalet güneşinin yoksulluk ve geri kalmışlık döngüsünü aşması, refah ile gelişmenin geleceğini aydınlatması için bütün ülkelerin sorumluluklarını üstlenmesine ve yoksulluğu azaltmada çalışmaya ihtiyacı vardır. Çin, yoksulluğun azaltılması konusunda diğer ülkelerle görüş alışverişini ve iş birliğini güçlendirmeye, uluslararası yoksulluğu azaltmaya destek vermeye, savunucu, kolaylaştırıcı görevi görmeye ve yoksulluğu azaltmada uluslararası amaca katkıda bulunmaya hazırdır.

Gelecekle yüzleşen ÇKP, insanları her zaman diğer her şeyin önüne koyacak, insanların çok yönlü gelişmesi, ortak refah ve herkes için daha iyi bir yaşam amacıyla çalışmaya devam edecek. Çin’in geleceği ayrıca, yoksulluktan arınmış ve ortak refahla kutsanmış ortak geleceğe sahip küresel bir toplum inşa etmeye büyük katkıda bulunmak için dünyanın geri kalanıyla yakından ilişkilidir.