Çin hükümeti, 1 Ocak günü resmen yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomi Ortaklığı (RCEP) Anlaşması’nın hayata geçirilmesiyle ilgili dün bir kılavuz yayımladı.

RCEP’nin uygulandığı yaklaşık bir aylık süreçte Çinli ihracatçıların toplam 25 bin adet menşe şehadetnamesi düzenlettiği bildirildi. Belgelerde bahsi geçen metal, kimyasal madde, içki ve ayakkabı gibi ürünlerin toplam değerinin 9 milyar 250 milyon yuanı aştığı kaydedildi.

Çin’in dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması RCEP kapsamındaki ilk ithalatı 1 Ocak günü Shenzhen kentindeki Huanggang Gümrük Kapısı’ndan giriş yaptı.

Shenzhen Gümrük İdaresi yetkilisi Zeng Yunjin, “RCEP üyesi ülkelerden işletmelerin üretim sürecinde yerli ham madde kullanmaları sayesinde, üye ülkeler arasındaki mal ticaretinde gümrük vergilerinde tercihli muameleden faydalanılacak.” diye konuştu.

Çin Genel Gümrük İdaresi Gümrük Vergisi Departmanı Başkan Yardımcısı Di Jie, basına yaptığı açıklamada 25 Ocak itibarıyla Çinli dış ticaret firmalarının toplam 24 bin 695 adet menşe şehadetnamesi düzenlettiğine dikkat çekerek, bu belgelerin toplam değerinin ise 9 milyar 250 milyon yuanı bulduğunu açıkladı.

RCEP’den faydalanan 267 kalem ithalat ürününün Çin sınırlarından giriş işlemleri sorunsuz şekilde tamamlandı. Bu malların toplam değeri ise 460 milyon yuanı buldu.

Çin hükümeti, RCEP Anlaşması’nda yer alan piyasayı açma taahhüdünü yerine getirmek için bir kılavuz yayımladı.

Kılavuzda, imalat seviyesinin yükseltilmesi, endüstriyel rekabetin artırılması, finansal desteğin iyileştirilmesi ve yerel yönetimlerin anlaşmaya uyum sağlamalarının denetlenmesi gibi tedbirler alınması suretiyle Çinli işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılacağı belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası İşler Departmanı Başkanı Yu Benlin, basına verdiği demeçte, “Yaptığımız incelemelerin sonuçları, yerel yönetimlerin ve işletmelerin RCEP’nin doğuracağı fırsatlardan faydalanma konusunda istekli olduklarını gösterdi.” dedi.

Yu, ilgili kurumların, bazı yerel yönetimlerin ve işletmelerin RCEP Anlaşması ile uyum gösterme konusunda karşılaştığı sorunların aşılmasına yardım sağlayacağını kaydetti.

RCEP’nin yürürlüğe girmesinin, ekonomik büyümede iç ve dış sirkülasyon arasında bir köprü anlamına geldiğine dikkat çeken yetkili, bunun piyasa için uzun vadeli fırsatlar getirdiğini de dile getirdi.

Yu, işletmelerin, yabancı ülkelerin RCEP kapsamındaki gümrük vergisi taahhütleri hakkında etraflıca bilgi edinmeleri, malların menşeine ilişkin kurallara sadık kalmaları ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerine katılmaları çağrısında bulundu.

İşletmelerin RCEP’nin getirdiği fırsatları değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Yu Benlin, RCEP’nin ticarette yeni alanların gelişmesine, sınır ötesi e-ticaret tedarik zinciri oluşturulmasına ve Çinli işletmelerin yabancı ülkelerde stok noktaları kurmasına yardımcı olacağını ifade etti.