Çin Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Departmanı Direktörü Yu Benlin, Çin’in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) onay işlemlerini tamamladığını söyledi.

Çin anlaşmayı onaylayan ilk ülke oldu. Ayrıca Tayland da anlaşmayı onayladı. 

Tüm RCEP üye devletleri, anlaşmayı bu yılın sonundan önce onaylayacaklarını ve anlaşmanın 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesini teşvik edeceklerini açıkladılar.

RCEP üye devletleri imzayı tamamladıktan sonra, kararın yerel yasama organı tarafından onaylanması gerekiyor.

RCEP, 2012 yılında ASEAN tarafından başlatıldı. 15 Kasım 2020’de, 15 üye ülkenin ekonomi ve ticaret bakanları anlaşmayı resmen imzaladı. RCEP dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesidir. 15 üye devletin toplam nüfusu 2,27 milyar, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 26 trilyon ABD doları ve toplam ihracat değeri 5,2 trilyon ABD dolarıdır.

2020’de Çin’in RCEP üye ülkelerine ihracatı 698,4 milyar ABD dolarına ulaştı ve Çin’in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 27’sini oluşturdu. İthalat 775,4 milyar ABD dolarına ulaşarak toplam ithalatın yaklaşık yüzde 38’ine denk geldi.

RCEP’nin yürürlüğe girmesinin Doğu Asya’da tedarik zincirini ve endüstriyel zinciri daha yüksek bir entegrasyon seviyesine getirebileceği, üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım maliyetini daha da azaltabileceği ve gereksiz engelleri ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin tüm şehirlerinde ve özerk bölgelerinde ticaret, gümrük, ticareti teşvik sistemleri ve iş derneklerinden yaklaşık 6 bin kişiyi kapsayan RCEP ulusal çevrim içi eğitim kursları düzenliyor.