China Daily

Renminbi döviz kurunun sürekli artması geniş ilgi çekti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası’nın aşırı gevşek para politikası karşısında, renminbi hem kısa dönemli hem de uzun dönemli değer artışı baskıları ile yüz yüze. Renminbi’nin değerlenmesi zayıf istihdam ve artan enflasyon riskine sahip ABD ekonomisinin belirsizlikleri nedeniyle ABD dolar indeksinin düşmesiyle bağlantılı.

Bir yandan, ihracat artışı Çin’e renminbi’nin döviz kurunun artışını tolere etmek için geniş bir alan sağladı. Öte yandan, uluslararası emtia fiyatları hızla artarken ve Çin’in imalat sanayiinin maliyetini önemli ölçüde artırır ve ithal edilen enflasyonist baskı altına sokarken, renminbi’nin uygun bir değerlenmesi ithal edilen enflasyon riskini azaltmaya uygundur.

Dolayısıyla, renminbi’nin döviz kuru oranı temel olarak piyasa tarafından belirlenir, uzun dönemli büyümeyi sürdürecek olan Çin ekonomisinin gücünü kısmen yansıtır, dolayısıyla renminbi güçlü bir para olmaya devam edecek.

SALGININ ETKİSİ ABD MERKEZ BANKASI’NIN PARA BASMASINI HIZLANDIRDI

Yine de, ABD dolarının uzun dönemli ve sürekli tehdidine nasıl yanıt verileceği Çin’in politika belirleyicilerinin ilgisine layıktır. ABD Merkez Bankası’nın 2008 krizinden önce 700 milyar dolar olan bilançosu bugün 7,6 trilyon dolara çıktı. Deutsche Bank’ın projeksiyonlarına göre, eğer kolay para tutkusu kontrol altına alınırsa, ABD Merkez Bankası’nın bilançosu 2050’de 40 trilyon dolar civarına yükselecek.

Salgının etkisi ABD Merkez Bankası’nın para basmasını hızlandırdı ve tarihin gösterdiği gibi Merkez Bankası ABD ekonomisini kurtarmak artan oranda için nitelikli kolaylaştırma ve mali açıkların parasallaştırılmasına dayanacak. Bu, ABD uluslararası bir rezerv para olarak doların sorumluluğunu umursamadığı için, dünya finansal sistemi ve küresel ekonomiye büyük tehditler oluşturacak.

Bu haliyle, Çin dolar tuzağından kurtulmak için stratejik bir tercih yapmak zorunda. Tüketim ve yeniliği güçlendirirken ve piyasa temelle döviz oranı reformlarını derinleştirirken, Çin renminbi’nin uluslararasılaştırılmasını aktif biçimde desteklemeli. ABD’nin yakıcı ticaret politikalarına rağmen, renminbi Çin’in komşuları ve ticaret ortakları ile ticaretinde hayli popüler hale geldi ve bu renminbi’nin uluslararası para olarak potansiyelini gösteriyor.