China Daily / Bu Yingna&Liu Yi&Luan Ruiying

Editörün notu: Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çin-Rusya Barış ve Kalkınma Dostluk Komitesi ile China Daily başkent Beijing’de 24 Haziran’da “Çin ve Rusya: Ortak Kalkınma ve Modernleşme” konulu uluslararası sempozyum düzenledi. İki ülkeden 10’dan fazla uzman, ikili ilişkiler, ekonomik ve teknolojik iş birliği, Kuşak Yol İnisiyatifi ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki bağlantının yanı sıra Avrupa ile Asya’daki durumları hakkında görüşlerini paylaştılar. Aşağı uzmanların konuşmalarından alıntılar bulunmaktadır. 

EKONOMİK PLANLAMADA DEĞERLİ DENEYİM

Uluslararası yönetim sisteminde önemli değişiklikler oldukça güvenlik konuları üzerinde devletlerin arasındaki çatışmalar giderek şiddetli hale geldi. Bu nedenle ülkeler yeni kalkınma modelleri üzerinde görüş alışverişinde bulunmalı ve esnek ulusal düzenleyici mekanizmalar kurmalıdır.

Bir ülkenin, rekabet edebilirliğini artırmak için yeni ve ileri teknolojiye ihtiyacı vardır. Bu bağlamda, Çin ile Rusya, özellikle ekonomik planlama, Çin’in paylaşabileceği değerli deneyimlere sahip olduğu hızlı ekonomik kalkınmaya olanak sağladığı için kalkınma güçlüklerini birlikte aşmak için iş birliğini derinleştirebilir. (Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü direktörü Yelena B. Lenchuk).

FARKLI UYGARLIKLAR ARASINDA UYUM 

Çin’in modernleşme hedefleri ortak refah, maddi ve manevi uygarlıklar arasında uyum, insan ile doğa arasında uyumlu bir arada yaşama ve barışçıl kalkınmadır. (Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Marksizm Akademisi Yardımcı Direktörü ve Parti Komite Sekreteri Xin Xiangyang).

KÜRESEL PİYASADA GÜVENİLİR ORTAK 

Rusya, ülkenin ekonomik dalgalanmalara daha esnek karşılık vermesine olanak sağlayacak ekonomik tamponlar yaratmaya çalıştı. İthal edilen malların yüksek fiyatları insanların yaşamını etkiliyor ve Rusya ekonomisinin sağlıklı gelişmesini kısıtlıyor. Ekonomik durgunluk sayesinde, dünya Covid-19 salgınının etkisi azalırken bile bir tür stagflasyona sıkıştı ve bu da akademinin üstesinden gelmesi için daha fazla araştırmasını gerektiriyor. Rusya uluslararası piyasada çok güvenilir bir ortak buldu ve Rusya’nın Çin ile iş birliği zamanın eğilimidir. (Moskova Ekonomi Okulu, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Direktörü ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Alexander Dmitriyevich Nekipelov). 

İLERLEMENİN ANAHTARI YENİLİK 

Çin, ortak refahı sağlamak amacıyla çaba gösteriyor ve sonuç olarak ülkede gelir uçurumu yakın gelecekte daralmaya devam edecek. Bu süreci hızlandırmak için, bilim ve teknolojik gelişmenin hızlanması gerekiyor. Köklü değişiklikler getirebilecek yenilikler gelecekte önemli olacak ve bilim ile teknoloji modernleşmeyi ilerletmek için ana değişken olacak. (Ulusal Sosyal Kalkınma Enstitüsü, Çin Sosyal Bilimler akademisi Direktörü Zhang Yi).

HAYATİ SORULARA ORTAK YANITLAR BULMAK

Çin’in reform ve dışa açılım süreci Rusya için değerli deneyimler sundu. Ekonomik reform için standart yanıt yoktur. Çin ile Rusya’nın, kültür, yatırım, teknoloji ve devam eden reformlar ve değişiklikler ile bu sorulara ortak yanıtlar bulma konusunda potansiyel etkilerini kapsamlı biçimde düşünmeye ihtiyacı vardır. (Moskova Ekonomi Okulu, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Yardımcı Direktörü ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Viktor Meerovich Polterovich). 

ÇİN KARAKTERLİ EKONOMİ TEORİSİ

Çin’in reform ile dışa açılma süreci Batılı ekonomi teorileriyle açıklanamaz ve Çin karakterli ekonomik teori olan “Çin Açık Ekonomilerié kullanılarak incelenmesi gerekmektedir. Bu teori, Çin’in 70 yılı aşkın kalkınma deneyimi, özellikle son kırk yıldır reform ve dışa açılma uygulamasından kaynaklanmaktır. Teori, esasen temel bağımsızlık ile kendine güvenme politikalarını ve onların dış dünyaya açılmasıyla olan ilişkisini, Çin’in kademeli ticari liberalleşmesini ve ekonomik kalkınmanın diğer unsurlarını kapsamaktadır. Teori çoğulcu dengeyi vurgular ve genel denge fiyat analizine dayanan Batılı ekonomilerinin teorik paradigmasının üstesinden gelir. (Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi üyesi ve Ekonomi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Çin Akademisi eski direktörü Pei Changhong).

REFAHA ULAŞMAK İÇİN ANLAYIŞI DERİNLEŞTİRME

Avrasya Ekonomik Birliği ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi son derece tamamlayıcıdır. Rusya’nın ortaya koyduğu büyük Avrasya ortaklığı sayesinde, Beijing ile Moskova Covid-19 salgınına karşı birlikte mücadele ettiler, ancak iki ülkenin, diğer gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında büyük bir rol oynayabilmesi için karşılıklı etkileşimi artırması gerekiyor. İki ülke yıllar süren kalkınma deneyimine sahip olduğu için birbirini desteklemeli, karşılıklı anlayışı derinleştirmeli ve ortak refaha ulaşmalıdır. (Rusya Bilimler Akademisi üyesi ve Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Enformasyon Enstitüsü Direktörü Alexey Vladimirovich Kuznetsov). 

CPPCC SOSYALİST DEMOKRASİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR 

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) sosyalist demokrasinin, Çin siyasi yaşamının, ülkenin yönetim sisteminin ve Çin karakterli anahtar kurumsal düzenlemenin önemli bir parçasıdır. Geniş bir sosyal temele sahip CPPCC, farklı araştırmalar ile danışmalar yoluyla politikaların uygulanmasını denetler ve sosyal ve ekonomik kalkınmayla ilgili farklı sorunların üstesinden gelmek için karşı önlemler ile öneriler öne sürer. CPPCC’nin önerileri ülkenin siyasi, ekonomi ve kültür kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuştur. (CPPCC Ulusal Komitesi üyesi, Rusya Enstitüsü Rusya Tarihi ve Kültürü İdaresi, Doğu Avrupa ve Orta Asya Çalışmaları, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Direktörü Liu Xianzhong). 

YATIRIM İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI İHTİYACI

Biz sadece Avrasya Ekonomik Birliği ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin makro bütünleşmesine odaklanmamalıyız, aynı zamanda özel projeleri birleştirmeyi düşünmeliyiz. Örneğin, BRICS ülkeleri bir zamanlar henüz tam olarak hazır olmayan yatırım iş birliği için bir yol haritasının nasıl düzenleneceğini tartıştılar. Çin ve Rusya’nın, iki ülkede insanların yaşam standartlarını düzeltme amacıyla pragmatik bir şekilde yol haritasını düzenlemesi gerekiyor. (Rusya Bilimler Akademisi, Ekonomi Enstitüsü Sovyetler Sonrası Çalışmalar Merkezi’nde araştırmacı Boris Aronovich Kheyfets.)

YENİLİKTE ORTAK GELECEK TOPLUMU

Çin-Rusya ilişkileri yeni bir döneme girdiği için özellikle bilim, teknoloji ve yenilikte ikili iş birliğini geliştirmek için önemlidir. Çin bilim ve teknolojik yenilikte büyük ilerlemeler sağladı, ancak orijinal yenilikte sınırlı kapasite, yüksek donanımlı bilimsel ve teknolojik üretim oranının düşük olması ile temel endüstriyel teknolojilerde kendine güven eksikliği gibi bazı önemli sorunlar kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Rusya’nın gelişmiş teknolojiler açısından en gelişmiş araştırmaları yakalaması için kat etmesi gereken uzun bir yol var. Bu nedenle Çin ile Rusya, kapsayıcı iş birliği mekanizması tasarımını düzelterek ve temel araştırmada iş birliğini artırarak, çift motor odaklı, bütünleşmiş yeniliği keşfetmek için kendi güçlerini kullanmalıdır. 

Gelecekte Çin ve Rusya, bilim, teknoloji ve yenilik iş birliğinde ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmelidir ve sınırlamalar ışığında, küresel teknolojik yenilik ile kalkınma alanındaki önemli sorunlar ve güçlüklere birlikte çözümler sunmalıdır. (Rusya Enstitüsü Rusya Ekonomisi İdaresi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Doğu Avrupa ve Orta Asya Çalışmaları Yardımcı Direktörü Gao Jixiang).

İŞ BİRLİĞİ BUGÜN DAHA DA FAZLA ÖNEMLİDİR

Bugün farklı küresel güçlükler göz önüne alındığında, Çin-Rusya iş birliği daha da önemli hale geldi. Bu ekonomik dönüşüm döneminde, dünya bir dizi reform geçiriyor. Kuşak Yol İnisiyatifi ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin bütünleşme süreci açık ve bilim ve teknolojide daha fazla iş birliği yapılacak. Bu yıl Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. yıl dönümü kutlanıyor. Bu nedenle iki ülke arasında iş birliğinin daha fazla artabileceği umuluyor. Rusya Bilimler Akademisi bu sürece katkıda bulunmaya devam edecek. (Rusya Bilimler Akademisi muhabir üyesi ve Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Birinci Yardımcı Direktörü Mikhail Yurievich Golovnin).