Xinhua

On yıllar boyunca, sürekli büyüme ve gelişmenin yaşandığı Çin’de yeni bir siyasi parti sistemi doğdu ve dünyanın siyasi uygarlığına kendi katkılarını yaptı.

Çin geçen hafta cuma günü “Çin Siyasi Parti Sistemi: İş birliği ve Dayanışma” başlıklı bir beyaz kitap yayınladı. Bu kitap ülkenin benzersiz siyasi parti sisteminin gelişmesini kapsamlı biçimde inceliyor ve sistemin ayırt edici özellikleri ile güçlerini gösteriyor.

Sistem temel bir açıklama sunuyor: Bir ülkenin siyasi parti sistemi o ülkenin tarihsel gelenekleri ve mevcut ulusal koşulları tarafından belirlenmelidir. Marksist siyasi parti teorisini ülkenin gerçeklikleriyle birleştiren Çin sisteminin izleri Çin’in kültürel mirası ve modern zamanlardan bu yana demokratik devrimine kadar götürülebilir.

Geçen 70 yıldan uzun zamanda parti sisteminin gelişmesi dünyaya ülkenin benzersiz avantajlarını ve güçlü canlılığını gösterdi. Bu sistem ülkenin daha iyi ve daha etkili yönetişimini desteklemekte yeri doldurulamaz bir rol oynuyor.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı George Katrougalos bir keresinde Çin’in başarılarının dünyadaki bütün ileri partilerin doktrinleri kendi ulusal ortamlarına ve küreselleşmenin zorluklarına uydurması gerektiği şeklinde geçerli bir mesaj verdiğini söylemişti.

Başka bir kilit açıklama, bir ülkenin değişik siyasi partileri iş birliği, birlik ve uyum özelliklerine sahip bir ilişki modeline sahip olurlarsa, halklarının büyük çoğunluğunun temel çıkarlarına daha iyi hizmet edebilecekleridir.

ORTAK BİR GELECEĞE SAHİP “TOPLUM HEDEFİ”

Bu sistemde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) devlet iktidarını uygular ve diğer 8 parti ÇKP liderliğinde devlet işlerinin yönetimine tümüyle katılır. Bu partiler uzun dönemli varoluş, karşılıklı gözetim, samimiyet ve zor ve kolay zamanları paylaşma ilkelerine dayalı bir iş birliği yürütürler. Sistemin işleyişi herkesin ortak hedeflerini yansıttığı için sağlam karar alma ve uygulamayı destekler ve etkili bir devlet yönetişimi sağlar. ÇKP, salgınla mücadeleden yoksulluğu azaltmaya, yolsuzlukla mücadeleden reformlar ve ekolojik gelişmeler yoluyla ileri gitmeye kadar, sistem yeri doldurulamaz bir rol oynadı.

Harvard Üniversitesinin geçen yıl, Çin’de 13 yıllık araştırmasına dayanarak yayınladığı bir rapor, Çin halkının merkezi hükümetten genel memnuniyetinin yüzde 93’ü geçtiğini gösterdi. Birçok benzer araştırma da Çin hükümetinin onaylanma oranlarının yüksek olduğunu belirledi.

Çin yayınlanan beyaz kitapta, her zaman olduğu gibi, diğer ülkelerin olumlu deneyimlerinden öğreneceğini ama diğer siyasi parti sistemlerini mekanik olarak taklit etmeyeceğini ya da kendi sistemini başka herhangi bir ülkeye empoze etmeyeceğini açıkça belirtti.

Daha önce belirtildiği gibi, Çin diğer ülkelerin kendi gerçeklerine en iyi uyan bir siyasi parti sistemi seçme hakkına saygı duyuyor. Çin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diğer ülkelerle iş birliği ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmek, uluslararası alanda demokrasiyi desteklemek ve sonunda insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum yaratmak istiyor.