2015-2020 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Planı döneminde Çin genelinde kurulan Serbest Ticaret Pilot (STB) bölgesi sayısı 21’e ulaştı. 14. Beş Yıllık Planı döneminde yeni STB kurulacak mı?

Çin Ticaret Bakanlığı Serbest Ticaret Bölgesi ve Limanı Dairesi Başkanı Tang Wenhong, 21 STB’nin elde ettiği sonuçların kapsamlı şekilde değerlendirildikten sonra, merkezi hükümetin genel planına göre karar alınacağını belirtti.

Sözcü, STB’lere daha fazla reform hakkı tanınacağını, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşasının ilerletileceğini, dışa açılmada yeni örnekler oluşturulacağını sözlerine ekledi.

21 STB’den ilk 18’inde, 2020 itibarıyla 393 bin işletme kurularak, 176 milyar 380 milyon yuan tutarında yabancı sermaye fiilen değerlendirildi, 4,7 trilyon yuan ithalat ve ihracat gerçekleştirildi. Bu iki rakam, sırayla ülkenin toplamının yüzde 17,6’sını ve yüzde 14,7’sini oluşturdu. Çin’in dış ticaretine önemli katkılarda bulunuldu.

Son 5 yılda STB’ye erişim için negatif liste yüzde 75 kısaltıldı, 173 inovatif sonuç ülke genelinde yayıldı. Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın negatif listesi hazırlanıyor.