Çevrenin korunması, Çin’in 14. Beş Yıllık Planı’na ve 2035 Hedefleri’ne ulaşılmasında çok önemli bir konu.

Müreffeh, güçlü, demokratik, gelişmiş, uyumlu ve güzel, tamamen modernleşmiş, sosyalist bir ülke olma niyetinde olan Çin, yeşil, düşük karbonlu, geri dönüştürülebilir endüstriyel sistemler kurmak ve ekonomik büyümeyi artırırken kaynakların tükenmesine ve kirliliğe yol açan mevcut sorunları çözmek için neler yapacak?

Çin işleri uzmanı Dr. Robert Lawrence Kuhn, kısa süre önce CGTN televizyonuna verdiği bir röportajda, “Ekonomik kalkınma için çevre feda edilmemelidir. Çin’in ulusal kalkınma hedeflerine ulaşması için sürdürülebilir kalkınma şarttır.” dedi.

Çin Komünist Partisi içindeki en önemli politika belirleme organı olan Merkezi Reform Tam Ölçekli Derinleştirme Komitesi’nin toplantısı kısa süre önce yapıldı. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, “yeşil dönüşümün desteklenmesi”ni 2021’de reform için dört öncelikten biri olarak belirtti.

Dr. Kuhn, “2025 yılına kadar Çin’in yeşil endüstrisi önemli ölçüde geliştirilecek, başlıca kirleticilerin toplam emisyonları azaltılmaya devam edecek ve karbon emisyon yoğunluğu önemli ölçüde azalacak” dedi.

Kuhn’a göre, Çin’de 2035 yılına kadar yeşil endüstrilerin oranı önemli ölçüde artacak, altyapının yeşilleşme seviyesi iyileşmeye devam edecek ve 2035 yılına kadar kilit endüstrilerin enerji ve kaynak kullanım verimliliği uluslararası düzeyde ileri seviyelere ulaşacaktır.

Rüzgar ve güneş enerjisi ve doğal gaz inşası teşvik edilecek, kömür enerjisinin kapasitesi sınırlandırılacak, zorunlu temiz üretim denetimleri uygulanacak, büyük kirlik yaratan ve enerji yoğun ürünler kontrol altına alınacak, yeşil tüketimi teşvik etmek için bölgesel sübvansiyonlar sağlanacak, gıda israfı azaltılacak ve evsel atık ayrıştırma sistemi geliştirilecek.