China Daily / Pan Yixuan

Çinli akademisyenler, başkent Beijing’de düzenlenen bir seminerde, salgın sonrası toparlanmayı daha iyi desteklemek için Çin ile Latin Amerika’nın ticaret, enerji ve bilimsel yenilikte iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söylediler. 

Çin-Latin Amerika Çalışmaları Derneği ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi Latin Amerika Çalışmaları Enstitüsü, enstitünün kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlamak için iki günlük bir akademik etkinlik düzenledi. Bazı uzmanlar seminere çevrim içi katıldı. 

Güneybatı Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Doç. Dr. Zou Zhan, Latin Amerika’nın enerji dönüşümünde nükleer güce olan büyük ihtiyacı ve Çin’in nükleer enerji teknolojisindeki deneyiminin Çin-Latin Amerika iş birliği için büyümeyi teşvik edebileceğini söyledi. 

Enstitünün Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür Yardımcısı Zhou Zhiewi, Çin ile Latin Amerika’nın kaynak ve enerji güvenliği ile küresel yönetimde iş birliğini güçlendirebileceğini ve serbest ticaret mekanizması ile politika ortak zeminine dayalı hizmet ticareti ve kapasite iş birliğinde yeni yaklaşımlar keşfedebileceğini ifade etti. Zhou, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan ettiği korumacılık ve tek taraflılığın tonunu hafifletmesine rağmen, ABD’nin yükselen Monroe Doktrini yüzünden Latin Amerika dışındaki konuları, özellikle Çin ve Rusya’yı giderek geriye püskürteceğini belirtti. 

ÇİN VE LATİN AMERİKA TİCARET, ENERJİ VE BİLİMSEL YENİLİKTE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİ

Çin Bilimler ve Kalkınma Akademisi Bilim Enstitüleri’nden asistan Wang Wenjun, “Çin ile Latin Amerika bilim ve teknoloji iş birliğinde önemli bir potansiyelden faydalanabilir.” dedi. Her iki tarafın iş birliğini geliştirme ile yetenekler ve iş birliği platformları kurma arasındaki değişimi artırma dâhil kaynakların tahsisini iyileştirebileceğine işaret eden Wang, işletmelerin, bilim-teknoloji yeniliği ve araştırma ile danışmanın yanı sıra erken uyarı ve risk yönetimi gibi destekleyici sistemlerdeki rollerini teşvik edebileceğini vurguladı.

Enstitünün Ekonomi Bölümü’nden asistan Hong Chaowei de, Çin ile Latin Amerika’nın finans, Kuşak Yol İnisiyatifi mekanizması ve dijital ekonomide iş birliğini güçlendirebileceğini ve yeni modeller keşfedebileceğini bildirdi. 

Seminerde, Latin Amerika ülkelerinin salgın sonrası kalkınmada yeni güçlükler ve Çin-Latin Amerika ilişkilerinin yeni eğilimleri ile ekonomi, siyaset ve kültürün yanı sıra Latin Amerika hakkındaki uluslararası ilişkilerle ilgili konular değerlendirildi.