Çin ve Türkiye, bazı ülkelerin Covid-19 aşısı konusundaki iş birliğini siyasileştirme girişimlerine karşı çıkma ve pandemiyle mücadelede iş birliğini güçlendirme konularında anlaştı.

Türkiye’yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştü.

Wang Yi, Çin’in Türkiye’ye Covid-19 salgınıyla mücadelede nihai zafer kazanılana kadar desteğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Wang, pandemiye karşı verilen ortak savaşın Çin ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluğu daha da sağlamlaştıracağına inandığını söyledi.

Çinli bakan, bazı güçlerin aşı iş birliğini siyasileştirmeye ve yaftalamaya çalıştığını hatırlatarak, küresel salgınla mücadeleye büyük zarar veren bu girişimlere tüm ülkeler tarafından karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Çin ile Türkiye arasındaki aşı iş birliğini övgüyle değerlendirerek, bu alandaki iş birliğini derinleştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin aşının siyasileştirilmesine karşı çıktığını ve Çin’le herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşasının ilerletilmesi için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki ülke liderlerinin öncülüğünde Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerinde kaydedilen büyük ilerlemelerden övgüyle söz eden Wang Yi, ikili ilişkilerin, zorlukların üstesinden gelmek için sağlanan karşılıklı destek ve yardımlar ile pandemi sınavını geçtiğine, iki halk arasındaki dostluğun da derinleştirildiğine işaret etti.

Wang Yi, Çin’in Türkiye’yle karşılıklı güveni artırmak, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini güçlendirmek ve stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir düzeye yükseltmek için ortak çaba harcayacağının altını çizdi.

Wang Yi, ayrıca Xinjiang ile ilgili sorunların özünü terörizm ve bölücülükle mücadelenin oluşturduğunu vurguladı.

Çin’in, Türkiye’nin toplumsal sistemini, ekonomik kalkınma modelini ve kendi ulusal koşullarına uyan kalkınma yolunu seçme hakkı dâhil olmak üzere bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediğine işaret eden Wang, Türkiye’den de Çin’in temel çıkarları ve başlıca kaygılarıyla ilgili hususlardaki desteğini sürdürmesini beklediklerinin altını çizdi. 

Çin-Türkiye iş birliğinin çok boyutlu olduğunu kaydeden Çin Dışişleri Bakanı Wang, iki tarafın her tür iş birliği mekanizmasını değerlendirerek, Türkiye’nin kaliteli ürünlerinin Çin’e ihracatının, para birimleri ile takasın ve büyük çaplı projelerin sayısının artması, beşeri temasların güçlenmesi için çalışması önerisinde bulundu.

Wang, ayrıca Çin’in çok taraflılığı destekleme, tek taraflılığa karşı çıkma, merkezinde Birleşmiş Milletler’in (BM) bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni koruma konularında Türkiye ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunun altını çizdi.

Bölgedeki birçok ülkenin isteğine dayanarak Orta Doğu’da güvenlik ve istikrar sağlanması için beş maddelik bir öneri ortaya koyduklarını hatırlatan Wang, Türkiye ile bölgesel barış ve istikrarı korumak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye’nin daima Tek Çin ilkesine bağlı kaldığını hatırlatarak, Türkiye-Çin stratejik iş birliği ilişkilerini geliştirmeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Çin’e yönelik hiçbir düşmanca eyleme müdâhil olmayacağını ve topraklarında Çin’i hedef alan şiddetli terör eylemlerinin önüne geçeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Çin ile büyük çaplı projelerin ilerletilmesindeki iş birliğini güçlendirmeye, Orta Koridor planının Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile kaynaşmasını derinleştirmeye, Çin’e ihracatını artırmaya ve beşeri temasları genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Çin’in Ortadoğu’da barış ve istikrarın korunması için ortaya koyduğu inisiyatifi övgüyle değerlendirerek, Türkiye’nin bölgesel konular üzerinde Çin ile iletişim ve koordinasyonu artıracağı sözünü verdi.

İki bakan, ayrıca uluslararası ve bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.