Xinhua

Beijing ve Tianjin kentleri de dâhil kuzey Çin’in bir kısmında geçen hafta sürekli hava kirliydi, bu hava kirliliği sorununun acilen ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Aslında, ülke aktif biçimde çevreyi koruyor ve olumlu sonuçlar alıyor. Çin 2018’de açıklanan 3 yıllık eylem planının hedeflerine ulaştı. Çevre ve Ekoloji Bakanlığına göre, 2020’nin günlerinin yüzde 87’sinde, 337 büyük şehrin tamamında hava kalitesinin iyi olduğu tespit edildi. Bu 2015’e görü yüzde 5,8’lik bir iyileşmeye işaret ediyor.

Bu başarılara rağmen, bu yılın başından itibaren Çin’in bazı kesimlerinde birçok kez görülen kirli hava Çin’in doğal çevresini iyileştirmek için alacağı daha uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor.

Çin’in 14. Beş Yıllık Plan’ına (2021-2025) göre, plan döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birim başına enerji tüketimi yüzde 13,5 ve karbondioksit salımı yüzde 18 azaltılacak. Ülke orman alanının genişliğini, gelecek 5 yılda Çin’in toplam kara alanının yüzde 24,1’ine çıkarmaya hedefliyor.

Ülkenin toplumsal ekonomik kalkınma planları dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesinin yeşil kalkınmayı hızlandırma kararlılığını gösteriyor.

YEŞİL KALKINMAYA SAHİP MODERNLEŞMEYE GİDEN YOL ÇİN HALKININ ORTAK SEÇİMİ

Yeşil kalkınma Çin’in sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmek için geçmek zorunda olduğu bir yol. Temiz enerji ile düşük kirletici salıma ekonomik ve toplumsal olarak tümüyle geçmek Çin halkının yüksek kaliteli kalkınma beklentilerine uyuyor.

Paris Anlaşması’na uyumda önemli bir katkı sağlayan ve uygulanmasında aktif bir katılımcı olan Çin iklim değişikliği sorununu çözmeye kesin kararlıdır. Ülke karbondioksit salımını 2030’da zirveye çıkarıp, 2060’da karbon nötre ulaşmaya söz verdi.

Çin halen sanayileşme ile kentleşme sürecinden geçiyor ve ekonomik büyümeden büyük beklentileri var. Gelişmiş ülkelerden çok daha fazla baskı ve zorlukla karşı karşıya. Düşük karbon sözleri, birçok gelişmiş ülkenin 60 yıl olarak belirlemesine karşın, Çin’in 30 yıl içinde karbon zirvesine ulaşmaktan karbon nötrü gerçekleştirmeye geçmesini gerektiriyor.

Ülke katı kömür kontrol önlemleri uyguluyor, fosil dışı enerjiler geliştiriyor, rüzgâr enerjisi ile diğer yeni enerji kapasitelerini artırmaya ve yenilenebilir enerjilerden hidrojen üretimi gibi gelişmiş teknoloji ve sanayileri geliştirmeye çalışıyor.

Yeşil kalkınmaya sahip modernleşmeye giden yol Çin halkının ortak seçimidir. Bu yerine getirilmesi zorunlu olan bir görevdir.