Çin’in iktidar partisi Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 2021 yılındaki bir numaralı duyurusu yayınlandı. Belgede ülkenin kırsal kesimlerinin kalkındırılmasına öncelik verileceği belirtildi.

Duyuruda, ÇKP 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan ÇKP’nin ulusal ekonomi ve toplumsal kalkınmaya dair 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 2035 Hedeflerinin saptanmasına ilişkin önergesine dikkat çekildi. Yeni kalkınma aşamasına giren Çin’de tarım ve köylerin geliştirilmesine öncelik verileceği, kırsal kesimlerin kapsamlı şekilde geliştirileceği ifade edildi.

13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde köylülerin kişi başına geliri 2010 yılına göre katlandı, yoksul köylü nüfus yoksulluktan kurtarıldı ve ülke genelinde mutlak yoksulluk kaldırıldı.

Yeni dönem için, merkezinde Xi Jinping’in yer aldığı ÇKP Merkez Komitesi, ulusul kalkınışı için kırsal kesimlerin kalkınmasının şart olduğu bilinciyle, kırsal kesimleri kalkındırmaya öncelik verme kararı aldı.

Bu bağlamda 2021 yılında tarım sektöründe arz yanlı yapısal reform ilerletilecek, tahıl rekoltesinde istikrar korunacak, köylülerin gelir artışının kentlilerin artışını aşması sağlanacak, tarımda ve kırsal kesimlerde modernizasyon inşası sürdürülecek, modern kırsal endüstri sistemi tesis edilecek. Kırsal kesimlerde üretim ve yaşam tarzlarının çevreci olması teşvik edilmeye devam edecek. Özellikle tarlaların yüz ölçümü 120 milyon hektarın üzerinde tutulacak.