Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından “Çin’in Yoksulluktan Refaha Destansı Yolculuğu” adlı beyaz kitap yayınlandı.

Beyaz kitapta, orta halli refah toplumunun kapsamlı şekilde inşa edilmesinin, Çin ulusunun kalkınmasının ilerletilmesinde atılan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Beyaz kitapta, Çin’de oluşturulan kapsamlı orta halli refah toplumunun, kalkınmanın dengesini, koordinasyonunu ve sürdürülebilirliğini yansıtmanın yanı sıra, maddi, manevi, siyasi, sosyal ve ekolojik medeniyetin koordineli gelişiminin bir sonucu olduğu belirtildi.

Çin’de oluşturulan kapsamlı orta halli refah toplumunun, halkın farklı seviyelerde ve farklı alanlarda giderek artan ihtiyaçlarını karşılayabildiğine işaret edilen beyaz kitapta, bu refahın, ülkenin gelişmişliğini ve halkın mutluluğunu bir arada tutan çok yönlü bir refah olduğu vurgulandı.

Beyaz kitapta, Çin’de oluşturulan kapsamlı orta halli refah toplumunun, bütün Çin halkının kalkınmanın meyvelerini paylaştığı ortak bir refah olduğuna ve Çin halkının bu başarıyı kendi alın teriyle ve düşünce becerileriyle yürüttüğü mücadele sayesinde elde ettiğine dikkat çekildi.

Çin’in öteden beri dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkılarda bulunan, uluslararası düzeni koruyan ve kamusal ürünlerin tedarikini sağlayan bir ülke olduğuna işaret edilen beyaz kitapta, orta halli refah toplumu inşasını tamamlayan Çin’in insanlığın kader ortaklığının oluşturulmasına da Çin zekasını ve gücünü sunduğuna vurgu yapıldı.