CGTN / Xin Ge

Beijing’de toplanan Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurul Toplantısı, tarihsel bir karar ve açıklama ile geçen hafta perşembe günü tamamlandı. Özellikle karar ÇKP’nin bir yüzyıl önce kurulmasından bu yana ÇKP’nin büyük başarılarını ve tarihsel deneyimlerini tanımlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik başarısını sağlayan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk zamanlarındaki, kırsal bir ailenin yıllık kişi başına harcanabilir gelirinin 50 yuandan az olduğu halsiz bir tarım ekonomisinden bugün kırsal gelirin yaklaşık 700 kat artarak 34 bin 300 yuana yükseldiği küresel bir ekonomik ve teknolojik deve dönüşün tarihsel deneyiminin özetlenmesi ve üzerinde düşünülmesi gerekir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ SERMAYE YATIRIMI VE HIZLI ÜRETKENLİK ARTIŞI

Ekonomistler genellikle Çin’in ekonomik yükselişinin büyük kısmını iki ana faktöre bağlarlar; büyük ölçekli sermaye yatırımı ve hızlı üretkenlik artışı. Ama ben siyaset bilimci olarak bu makalede üç açıdan ÇKP’nin Çin ekonomisinin hızlı büyümesinde nasıl liderlik yaptığını araştıracağım.

İlk olarak, Parti’nin ekonomik politikalar yapmaktaki uyum kabiliyeti. Geçen 70 yılda ÇKP ulusal kalkınmaya yararlı olan politikaları yapar ve ayarlarken hünerli ve uyarlanabilirdi. 1953’ten bu yana her 5 yılda bir hazırlanan beş yıllık planlar (BYP) Çin’in Parti liderliğindeki yönetişiminde öne çıktı. bunda, Parti liderliği birden fazla yılın ve hatta onlarca yılın politikalarına kendini adayabilir.

BYP ekonomik ve toplumsal gelişme yönergelerini belirler, ekonomik büyüme hedefleri koyar ve gerekli olduğunda politikaların ince ayarı için önlemler sunar ve bu planların sürekli yapılması Parti’nin Batı’da bir benzeri olmayan kurumsal maharetini gösterir. BYP ayrıca Çin’in gelecek yıllar ve on yıllardaki planı hakkında bilgi sahibi olmak için değerli bir penceredir. Örneğin, mevcut 14. BYP’den, bu 2021 yılının özellikle hayati olduğunu öğreniyoruz, sadece mevcut BYP’nin ilk yılı olması bakımından değil, ayrıca Çin’in tamamıyla modern bir sosyalist ülke kurma ve ikinci yüzyıllık hedefe doğru yürüme yolculuğunun ilk yılı olduğu için.

“HALKIN ÇIKARLARINI GÖZETME” İLKESİ

İlerlemenin genel düzenli hızını garanti altına alan önceden planlanmış uzun dönemli politikalarla donanan kalkınma yolu hiçbir şekilde engelsiz ve sorunsuz değildir. Her zaman Parti’nin hızla kuşkuları belirleyip buna uygun şekilde ensek önlemlerle uyum sağlamasını gerektirir. Güçlü kendini düzeltme mekanizması, “halkın çıkarlarını gözetme” ilkesiyle, Parti’nin demokratik sisteminden kaynaklanır. Uzun Parti tarihindeki sayısız uyumlayıcı kendini düzeltmeleri anmaya bile gerek yok.

Parti’nin çevre ve ekonomik denge pahasına sadece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) üzerine odaklanmaya veda etmesi ve çevrenin korunmasının önemini vurgulayan politika belgeleri yayınlaması bunun son yıllardaki seçkin bir örneğidir. Küresel Covid-19 krizi sırasında ÇKP liderliği ve merkezi hükümet hızla iç pazarı ana dayanak noktası olarak alan ekonomik politikaları değiştirdi, iç ve dış piyasaların birbirini güçlendirmesi gerektiğini savunan bir politikaya geçti. Bu politika değişiklikleri ve yenilikler Parti’nin gerçek geri dönüşleri yakından izlemesine dayanıyor.

ÇKP’NİN SEFERBER ETME KAPASİTESİ

İkincisi, ÇKP’nin seferber etme kapasitesi. Ülkenin maddi ve kişisel kaynaklarına hükmetmekteki seçkin seferber etme kapasitesi ÇKP’nin başarısının anahtarıdır.

Çin’deki yakın zamanlarda yaşanan iki büyük olay bu kapasiteyi örneklendirebilir; yoksulluğun ortadan kaldırılması ve salgının kontrol altına alınması. Yoksulluğa karşı kampanyanın 2013’te resmen başlamasından bu yana Çin hükümeti 775 binden fazla parti kadrosunu kırsal bölgelere göndererek ve buralarda tıbbı bakım ile yaşlı bakımı, yeni yollar ve evler yapmak, istihdam fırsatları yaratmak için 1,6 trilyon yuanın üzerinde para harcayarak, milyonlarca haneyi yoksulluktan kurtardı. ÇKP salgını kontrol altına almak için, büyük kentlerde hızla karantina uygulayarak, eyaletler ve kentler arasında yardım ortaklıkları belirleyerek, ev ev Covid-19 testi yaparak ve toplulukları ağ gibi yöneterek, dünyaya benzersiz seferberlik kapasitesini gösterdi.

Üçüncüsü, Parti’nin halk merkezli felsefesi. Aynı zamanda ÇKP genel sekreteri de olan Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in belirtiği gibi, ÇKP “halkın birincil statüsünü garanti altına almalı ve kamunun iyiliğine hizmet etme ve iktidarı halkın çıkarları için kullanma sözlerine bağlı olmak zorundadır.” Bir yandan, iktidar partisi olarak ÇKP halkının yaşam standartlarını ve refahını artırma yükümlülüğüne sahiptir. Eğer şimdi gerçek yaşamın hemen her yönüne bakarsak Çin halkı cehaletten, kıtlıktan, öldürücü salgın hastalıklar ve yoksulluktan kurtulmuştur ve tarihteki başka zamanlardan daha fazla kişisel özgürlüğe sahiptir. Öte yandan, Parti tatmin olmaktan çok uzaktır ve sürekli yönetişim ile hükümetin denetlenmesi sürecine vatandaşları daha fazla nasıl dâhil edebileceğini düşünmektedir. Sadece yaşamın bütün yönlerinden daha fazla insan kırsal ve kentsel topluluklarda politikaların belirlenmesine katılmıyor, aynı zamanda daha fazla politika uygulamaları ve değerlendirmeleri kamunun denetimine açıktır.

ÇKP’NİN SAĞLAM LİDERLİĞİ

Bunlara ek olarak, son yıllarda Çin yeniliğin kalkınma gündeminin başında olduğu yeni bir kalkınma evresine geçti. Bütün sektörlerde yenilik, girişimcilik çağrısı kesinlikle daha fazla iş ve yüksek gelirlerin olduğu bir insan-merkezli ekonomi yaratacaktır. Uluslararası ortam halen karışık olduğu için, Çin’in olağanüstü ekonomik büyümesi yine de zorluklardan azade değildir. Ancak, reform ve dışa açılmanın devam etmesi ve sistematik üst düzeye çıkarma Parti’yi genç ve enerjik tutabilecektir.

ÇKP’nin sağlam liderliği ve kanıtlanmış başarılı ekonomik politika belirleyiciliği, seferber etme kapasitesi ve halk-merkezli felsefesi ile Çin gelecek on yıllarda büyük bir modern sosyalist ülke olma hedefine ulaşmak için her zamankinden daha fazla uygun konumdadır.