Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avustralya Başbakanı’nın açıklamasına yanıt olarak, sözden çok eylemin önemli olduğunu, bazı ülkelerin, Asya-Pasifik işbirliğine engel oluşturmak yerine katkı yapması gerektiğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison 16 Temmuz’da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Örgütü Liderleri Gayriresmî Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ekonomik canlanmayı gerçekleştirmek için hukuka saygı gösterilmesi, bölgesel barış ve istikrarın korunması, deniz hukuku ve sözleşmelerine sadık kalınması, insan haklarına önem verilmesi, diğer ülkelere ekonomik zorbalık uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında Morrison’ın açıklamasını değerlendirdi.

Çinli Sözcü, Asya-Pasifik bölgesinde yer alan bazı ülkelerin, bölgesel iş birliğine engel oluşturmak yerine katkı yapması gerektiğini açıkladı.

Zhao Lijian, “APEC, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğini ele alan bir platform. Son toplantının teması ‘Covid-19 salgınıyla mücadele etmek ve ekonomik canlanmayı hızlandırmak’ oldu. Sayın Marrison’un açıklamaları bu konuyla bağdaşmıyor, özellikle APEC’in ekonomik bütünleşme, dışa açılma ve işbirliği ruhlarına aykırıdır. Biz, Asya-Pasifik’teki bazı ekonomilerin bölgenin ortak çıkarlarından hareket ederek, bölgesel iş birliğine yapıcı bir tavırla katılmasını ve bölgenin salgınla mücadelesi, refahı ve gelişmesine katkı sağlamasını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Sözcü Zhao, tarafların siyasi konseptlerle ilgilenmek yerine acilen çözülmesi gereken sorunlara çözüm getirmeye odaklanmaları, jeopolitik küçük güç grubu kurmak yerine hoşgörü ve dışa açılma ilkesinden hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Zhao, Çin’in Asya-Pasifik bölgesinde karşılıklı yarar ve iş birliğine dayalı bir düzen kurmak ve bölge halkına mutluluk getirmek için tüm taraflarla ortak adım atmaya hazır olduğunu belirtti.