Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün yaptığı açıklamada, kuraklık ve çölleşmeyle mücadelede küresel iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in özel temsilcisi olarak Wang Yi, kuraklık ve sürdürülebilir arazi yönetimi konulu liderler toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuştu.

Wang, Covid-19’un meydana gelmesinden bu yana, gelişmekte olan ülkelerin ekonomi alanında ve halkın geçiminde ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna, kalkınma ile çevre koruma arasında eşgüdüm sağlanmasının zor olduğuna işaret etti.

Wang, “Uluslararası toplum, yoksulluk ve çölleşmenin kısır döngüsünü kırmak ve insanın doğayla uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını gerçekleştirmek için ortak çaba harcamak zorunda.” dedi.

Wang, Çin tarafından ortaya koyulan önerileri şöyle sıraladı:

Öncelikle uluslararası iş birliği güçlendirilmeli. Wang, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin daha ciddi kuraklık ve çölleşmeyle karşı karşıya bulunduğunu ve uluslararası toplumun yardım eli uzatması gerektiğini ifade etti.

İkincisi, yeşil kalkınma sağlam adımlarla ilerletilmeli. Gıda güvenliği, iklim yönetişimi ve yeşil kalkınmanın, Cumhurbaşkanı Xi tarafından önerilen Uluslararası Kalkınma İnisiyatifi’nin kilit iş birliği alanları olduğunu kaydeden Wang, Çin’in tüm taraflara kuraklığı hafifletme ve sürdürülebilir arazi yönetimini gerçekleştirmek için çaba harcama çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Üçüncüsü, uluslararası kurallar verimli bir şekilde iyileştirilmeli.

Wang, Çin’in yeşil bir Kuşak ve Yol girişiminin ortak inşasını kararlılıkla ilerlettiğini, Çin-Afrika İş Birliği Forumu ve Güney-Güney iş birliği gibi mekanizmalar aracılığıyla yeşil bir Afrika’nın inşasını hızlandırmak için Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağını dile getirdi.