Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’ndeki Daimi Temsilcisi Chen Xu, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 46. oturumunda 100’den fazla ülke adına, Covid-19 salgını karşısında insan merkezli iş birliği çağrısında bulundu.

Pandeminin ekonomiler, toplumlar ve halklar üzerinde ağır etkiler yarattığını, eşitsizliğin yükseldiğini ve salgından en çok yoksul ve kırılgan kesimlerin etkilendiğini vurgulayan Chen Xu, dünyanın Covid-19’a karşı insan merkezli iş birliğini güçlendirmesi, çok taraflılığı sürdürmesi, insan haklarına saygı gösterip cinsiyet eşitliğini koruması ve seviyeli, kapsayıcı ve yenilikçi küresel müdahale önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

İnsanın yaşam ve sağlık hakkının etkili bir şekilde korunması, salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin derinleştirilmesi ve özellikle aşı araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtımında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinen Chen, tarafların sürdürülebilir kalkınmayı geliştirirken yoksulluğu azaltma, yemek, eğitim, barınma ve insan haysiyetine yaraşır biçimde çalışma gibi temel insan halklarını tam olarak garanti altına almak için daha çok çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Chen, dezavantajlı ve ötekileştirilmiş grupların salgının olumsuz etkilerinin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin elzemliğine dikkat çekerek, eşit ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlük, karalama, nefret söylemleri ve şiddetle mücadele çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Chen Xu, uluslararası iş birliğini, çok taraflılığı ve dayanışmayı teşvik etmenin dünyanın pandemi gibi küresel zorlukların üstesinden gelmesinin tek yolu olduğunu söyleyerek, tüm ülkeleri küresel zorluklarla başa çıkmak için iş birliğini güçlendirmeye ve ortak refahı pekiştirmeye çağırdı.