50 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Henry Kissinger, Çin’e gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin önünü açtı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, dün Kissinger’in gizli Çin ziyaretinin 50’inci yıl dönümü dolayısıyla basına verdiği demeçte, Çin-ABD ilişkilerindeki sıcak noktaları değerlendirdi.

İKİLİ İLİŞKİLERİ KÖTÜYE İTMEK, EN BÜYÜK SİYASİ HATADIR

Le’ya göre, Çin-ABD ilişkilerinde önemli bir tecrübe birikti; iş birliği iki tarafa da yarar sağlarken, çatışma iki tarafa da zarar veriyor.

ABD’de bazı şahsiyetlerin Çin’le angajman döneminin sona erdiği iddiası yanlıştır. Aslında 50 yıl süren temas ve işbirliği sayesinde dünyadaki birçok sorun çözüldü, terörizm, uluslararası finans krizi ve iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadelede ilerleme kaydedildi, dünya barışı ve istikrarı korundu. Özellikle Amerikalı şirketler ve Amerikan vatandaşları, Çin’den büyük fayda gördü. Bu, 50 yıl önce düşünülemezdi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, ABD’nin rasyonel yola dönüp Çin’le diyalog ve iş birliğini geliştirmesi, Çin’e baskı yapmayı siyasi doğruluk olarak görmemesi gerektiğini belirtti.

ÇİN’E SALDIRMAK, ABD’NİN SORUNLARINI ÇÖZMEZ

ABD’deki bazı kişiler, kendi ülkelerindeki sorunların sorumluluğunu Çin’e yüklemeye çalışıyor.

Le Yucheng, ABD gibi bir süper gücün karşı karşıya bulunduğu en büyük zorluğun her zaman kendisinden kaynaklandığını ve Çin’i yıkmanın sorunların çözüm taslağı olmadığını vurguladı.

Le, Çin’in ABD’yle rekabet peşinde olmadığını, sadece kendini aşmayı istediğini ve kendi kalkınma stratejisi bulunduğunu belirtti. Hegemonyacılık ve soğuk savaş zihniyetine karşı Çin’in tarihte olduğu gibi gelecekte de karşı çıkacağını dile getirdi.

ABD’NİN KÜÇÜK ÇEMBERİ ULUSLARARASI TOPLUMU TEMSİL ETMİYOR

ABD “çok taraflılığa döneceğini” iddia ediyor, aslında “QUAD”, “Five Eyes” ve “G-7” gibi küçük çemberler kurmaya çalışıyor ve bunları “kurallara dayalı uluslararası düzen” olarak adlandırıyor.

Le Yucheng, bu gibi küçük çemberlerin dünya nüfusunun en fazla onda birinin kurallarını yansıttığını, dolayısıyla uluslararası toplumu temsil edemeyeceğini söyledi.

Le, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı’nda 90’dan fazla ülkenin Çin’i desteklediğini ve Çin karşıtı küçük gruplara “hayır” dediklerini hatırlatarak, uluslararası toplumun bu adil sesinin gerçek anlamda çok taraflılık olduğunu kaydetti.

ABD’NİN B3W PLANI, KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİNİN DOĞRULUĞUNU İSPATLADI

Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni ortaya koymasından 7 yıl sonra ABD, Kuşak ve Yol’u dengelemeyi amaçlayan B3W planını ortaya sürdü.

Bu plan Kuşak ve Yol’un doğru bir yol olduğunu ispatlıyor. Kuşak ve Yol kapsamında yerel halkların yararına olan somut projeler uygulandı. Ayrıca Kuşak ve Yol, kapsayıcı bir projedir.

Le Yucheng, Çin’in diğer ülkeler tarafından ortaya koyulan iyi niyetli işbirliği planlarını dışlamadığını ifade etti. Le, ABD ve diğer Batılı ülkelerin kendi değer yargılarını ihraç etmek yerine, altyapı projelerini gerçek anlamda hayata geçirmesi, yerel halklara istihdam yaratması ve refah sunması gerektiğine işaret etti.

Le Yucheng, kendi insan hakları sicili kötü olan Batılı ülkelerin Çin’e demokrasi ve insan hakları dersi verme hakkına da sahip olmadığını ekledi.