Xinhua

Hollanda Meclisi kısa süre önce, Kanada Avam Kamarası’nın benzer bir hareketinden sonra, Xinjiang’la ilgili bir tasarıyı kabul etti. Bu bir lekeleme kampanyası ve Çin’in iç işlerine ağır biçimde müdahaledir.

Tasarıda ilan edilen sözüm ona “soykırım”, Xinjiang Uygur Özerk Yönetimi ile ilgili konularda Çin’e karşı bir iftira, basitçe veri gerçekler ışığında Çin’e yapıştırılamaz.

Laflara değil gerçeklere bakılır. 2010’dan 2018’e kadar Xinjiang’daki Uygurların nüfusu yüzde 25 arttı. Bu yüzde 2 olan Han nüfusunun artışından çak fazladır. Geçen 40 yılda, Xinjiang’daki Uygur nüfusu ikiye katlandı. Geçen 60 yılda, Xinjiang’daki ortalama ömür süresi 30’dan 72’ye çıktı, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 200 kattan fazla arttı, kişi başına GSYİH yaklaşık 40 kat arttı.

Xinjiang diğer ülkelerin benzer deneyimlerine dayanarak ve yasaya uygun olarak radikallikten kurtarma önlemleri alarak, Birleşmiş Milletler (BM) Şiddetli Aşırılığı Önleme Eylem Planı’nı ciddiyetle uyguluyor. Bu çabalar BM Küresel Terörizmle Mücadele Stratejisi’nin ilkelerine ve ruhuna tamamen uygundur.

XINJIANG’DA TÜM ETNİK GRUPLARIN GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINDA

Pratikte, önlemler yerel ekonomi ve hayat standartlarının büyük ilerleme kaydetmesi ile birlikte, terörist faaliyetlerini gerçekleşme sıklığını etkin biçimde azalttı ve Xinjiang’da, bütün etnik grupların güvenliğini garanti altına aldı. Bu başarılar Xinjiang’daki bütün etnik gruplardan insanların insan haklarının en geniş biçimde korunduğuna işaret ediyor.

Suçlamalar savurmak isterseniz her yerde mazeretler bulunabilir. Belirli Batılı ülkeler Xinjiang halkının iyiliğiyle çok az ilgileniyorlar. Bu ülkeler basitçe Çin’in içişlerine karışmak ve Xinjiang ile bütün Çin’in gelişmesini insan hakları bahanesiyle engellemek istiyor.

İronik olarak, bu suçlamalar bir zamanlar koloniler yöneten ya da yerli halklarla ilgili kanlı bir tarihe sahip olan ülkeler tarafından yöneltiliyor. Bu yüzden, ağır ırkçı ayrımcılık ve hak ihlalleri içeren iç sorunlarına daha fazla dikkat etmeleri önerilir.

Çin karşılıklı saygı ilkesi içinde insan hakları konusunda daha fazla ilişki ve iş birliğini destekliyor. Ancak diğer ülkelere kara çalan saldırılar yapmak için çifte standart kullanılmasına karşı çıkıyor. Ayrıca insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin iç işlerine karışılmasına da karşı çıkıyor.

Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya kesin biçimde kararlıdır ve ülkenin kalkınmasını uydurulmuş Xinjiang “soykırım” suçlamaları ile kontrol altına alma çabaları başarısızlığa mahkumdur.