Xinhua

Çin’in yoksulluğa karşı mücadelesinden büyük bir zafer kazanmasına rağmen, bazı Batılı eleştirmenler yoksulluğu ortadan kaldırma çabaları ve verilerin güvenilirliği üzerine şüphe düşürmeye devam etti.

Çin’in başarıları sorgulama saplantıları içinde, bu eleştiriciler Çin yetkililerinin yoksulluğu azaltma çalışmalarının kalitesini sağlamak için benimsediği bütüncül yaklaşım ve katı değerlendirmeleri göz ardı ettiler.

Çin 2010 sabit değerleri ile kişi başına yıllık 2 bin 300 yuan değerinde, ya da kişi başına günlük 2,3 dolarlık alım gücünü paritesine denk bir yoksulluk çizgisi belirledi. Bu standart Dünya Bankası’nın kişi başına 1,9 dolarlık kriterinden fazladır. 2020’ye gelindiğinde, yılda 4 bin yuan’dan aşağı gelir elde eden kişi yoksul olarak tanımlandı. Bu rakamlar inkârcıların temelsiz endişelerine son vermek için yeterlidir.

Bu rakamsal hedeflerin dışında, Çin yoksul insanların “iki garantiye” (uygun yiyecek, uygun giyecek) ve “üç garantiye” (zorunlu eğitime, temel sağlık hizmetleri ve güvenli konut imkânına erişim) sahip olmasını da sağladı. Bu faktörlerin tamamı yoksul insanlar için önemlidir ama bir şekilde Batılı eleştirmenlerin “dikkatini çekmiyor.” Buna ek olarak, Çin yoksulluğu ortadan kaldırma çalışmalarının standartlarından taviz verilmemesini sağlamak için katı değerlendirmeler yaptı.

Belirtilmesi gereken şey, yoksullar için ulaştırma, elektrik ve barınmadaki iyileşmelerin gelir rakamlarını yansıtmamasıdır.

2012’nin sonundan bu yana Çin 1,1 milyon kilometre kırsal yolu tamir etti veya yaptı, kırsal alanlara güvenilir elektrik enerjisi sağladı, yoksul köylerin yüzde 98’inden fazlasına fiber optik internet ve 4G ağını genişletti. Aynı dönemde, 7,9 milyon aileden 25,68 milyon yoksul kişinin viran haldeki evleri yenilendi ve 9,6 milyondan fazla kişi yoksul bölgelerden başka bölgelere yerleştirildi.

ÇİN’İN YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMA DENEYİMİNDEN TÜM DÜNYA YARARLANMALI

Çin’in yoksulluğu gidermedeki başarısı sadece maddi koşulların iyileştirilmesiyle sınırlı değildir, aynı zamanda kamunun moralini yükseltme çabalarını da içermektedir. Ülke yoksulların heves, tutku ve yaratıcılığını onlara eğitim vererek ve ilham yaratarak güçlendirdi.

Eğitim programları ve iş deneyimi fırsatları sayesinde yoksul insanlar becerilerini artırabildi. Bu aralıksız ilerleme bu insanlar arasında sadece güven yaratmadı, aynı zamanda kendine güven yoluyla yoksulluktan kurtulma konusunda güçlü bir farkındalığa sahip oldu. Bu kırsal insanların moral kazanımları, bekleneceği üzere, bazı şüpheciler tarafından yine göz ardı edildi.

Hükümetin insanların tekrar yoksulluğa düşmesini önleme politikaları ve önlemleriyle bu kaynaşma çabaları Çin’de mutlak yoksulluğu kesin olarak sona erdirdi. Ülkenin yoksulluktan kurtulması, bir başarıdır, ama tam anlamıyla bitmekten çok uzaktır. Çin küresel olarak en büyük gelişmekte olan ülke olmaya devam ediyor. Halen yoksulluğu giderme başarılarını sağlamlaştırma ve genişletmeye ihtiyacı var. Bu hedefin peşinde, büyük destek politikaları ve yoksul insanlara yardım istikrarlı olmaya devam edecek.

Şüpheciliğin gözlerini kör ettiği Çin’i suçlayan tipler, şeyleri kapsamlı biçimde uzaktan görmek yerine temelsiz suçlamalar yapmaya kafayı takmış durumdalar. Batının seçici hafıza kayıpları ne adil ne de faydalıdır, çünkü sadece Çin’in yoksulluğu ortadan kaldırma deneyiminden dünyada daha fazla insanın yararlanmasını engelliyor.