Çin Gümrük Genel İdaresi’nin bugün açıkladığı verilere göre, yılın ilk 5 ayında Çin’in dış ticaret hacmi yüzde 28,2 oranında arttı. İhracatta yüzde 30,1, ithalatta ise yüzde 25,9 artış kaydedildi. Çin’in dış ticareti 12 aydır artış göstermeye devam ediyor.

Söz konusu verilere bakıldığında, Çin’in dış ticaretinin güçlü şekilde canlanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Çin ekonomisi küresel ekonomik canlanmaya destek ve güven veriyor. Bu pozitif endeksler, Çin’in Covid-19 salgınını kontrol altına alma çalışmalarının verimli geçmesinden, üretim faaliyetlerinin erkenden normale dönmesinden, özellikle bir dizi politika ile dış ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin salgının olumsuz etkilerini en az oranda hissetmelerinin sağlanmasından kaynaklanıyor. Buna paralel olarak, birçok ülkede aşılama kapsamının genişletilmesi ve küresel taleplerin ısınması da Çin’in dış ticaretindeki artışı tetikleyen unsurlardan.

Öte yandan, Çin’in dış ticaretinin, küresel piyasalardaki önemli kaynak unsurlarına olan etkisi de sürekli artmakta. Yılın ilk 5 ayında Çin’in ASEAN, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi başlıca ticaret ortaklarıyla dış ticareti sırasıyla yüzde 29,2, yüzde 28,7, yüzde 41,3 arttı. Aynı dönemde Çin’in Kuşak ve Yol güzergâhında yer alan ülkelerle gerçekleştirdiği toplam dış ticaret yüzde 27,4 yükselerek 4,36 trilyon yuan’ı buldu.

Belli ki, Çin küresel endüstri ve tedarik zincirlerinde artık yeri doldurulamaz bir konuma geldi. Çin’in dev piyasası, sayısız çok uluslu işletmenin göz ardı edemeyeceği bir kâr kaynağı oldu. Bu sebepten Çin’in, küresel ekonomik canlanmaya daha çok istikrarlılık katacağına kesin gözüyle bakılıyor.