CGTN / Yared Nigussie

Çin’in ekonomik büyümesi, başta Etiyopya olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için bir model olmalı. Çeşitli ülkeler son yıllarda etkileyici bir ekonomik büyüme kaydetmiş olsalar dahi, Çin’in örneği, yoksulluğu büyük ölçüde azaltması açısından benzersizdir. Çin, son 40 yılda 700 milyondan fazla insanı yoksulluktan kurtararak tarihi başarılara imza attı.

Xinhuanet’e göre, 2013 ile 2018 yılları arasında ülke, kırsal kesimde yaşayan 82,39 milyonu yoksulluktan kurtardı ve yıllık ortalama 13,73 milyon insan yoksulluktan kurtuldu ki, bu da Xinhuanet’e göre Yunanistan’ın tüm nüfusundan daha fazla. Bugüne kadar hiçbir ülke bu kadar olağanüstü bir başarıya tanık olmamıştır.

Çin’in ekonomik mucizesi, tüm gelişmekte olan ülkeler için büyük bir ders olmalı, çünkü bu kadar milyonlarca insanı yoksulluktan kurtaran hiçbir ülke yok, bu da küresel yoksulluğun azaltılmasının yüzde 70’inden fazlasını temsil ediyor.

Bu noktada Etiyopya, Çin’den yoksulluğu azaltma başarıları konusunda ciddi bir ders almalı. Etiyopya hükümetine göre, son 25 yılda yaklaşık 20 milyon insan aşağıdaki yoksulluk sınırının dışında kaldı. Yine de milyonlar yoksulluk sınırı endeksinin altında yaşıyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 1,25 doların altına düşen bir kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor kabul ediliyor.

Etiyopya Ulusal Planlama Komisyonu projeksiyonuna göre, yoksulluk sınırı endeksinin 2020’deki yüzde 19 oranından önümüzdeki 10 yılda yüzde yedinin altına düşmesi bekleniyor. Makro ekonomi-kentsel işsizliğin diğer göstergesi yüzde 18,7 oldu ve plan on yıl içinde bunu yüzde dokuzun altına indirmeye karar verdi.

Etiyopya, politikaların uygulanmasındaki başarısızlığı nedeniyle dengesiz bir ekonomik büyüme kaydetti. Ağırlıklı olarak yüzde 85 oranında tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Etiyopya’da bu sektör, 2020’de 110 milyonu geçeceği tahmin edilen artan nüfusundan gelen büyük talebin aksine, yetersiz kalıyor.

Toplam talep üzerinde doğrudan etkisi olan tarımsal üretkenlik eksikliği, toplam arz tarafında domino etkisini yaratmaktadır.

Yukarıda bahsedilen dengesizlik enflasyon oranını kötüleştirdi. Etiyopya Merkezi İstatistik Kurumu’nun raporuna göre, yaşam maliyetinin bir göstergesi olan ana enflasyon, Ağustos 2020’de yüzde 20’lik bir oran kaydetti. Faiz oranı ise enflasyon oranının çok altında ve yerel para biriminin satın alma gücünü etkiliyor.

Sıkı çalışma, çok büyük tarımsal üretim, tarım sektörü ve endüstrilerle geriye ve ileriye dönük bağlantı kurma, Çin’e en uygun ekonomik modeli oluşturmanın yanı sıra kademeli olarak güçlü ve rekabetçi bir endüstri inşa etmek, Çin’in son 40 yıldaki ekonomik mucizesinin temel belirleyicileridir.

ÇİN’İN DESTEĞİ İLE ETİYOPYA’DA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI

Çin, geçen 20 yıl içinde Etiyopya’nın ekonomik patlaması için bir model oldu. Çin’in Etiyopya ekonomisindeki büyük karşılıklı iş birliği ve katılımı, Etiyopya’nın altyapı gelişimini ve yatırımlarını teşvik etti. Etiyopya, Çin’in yardımıyla birlikte, nakliye sorunlarını hafifletmek ve ithalatçılara ihraç edilebilir malları artırmak için kara yolu, demir yolları ve hava altyapılarının inşasına büyük yatırım yaptı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2020 raporuna göre Çin, 2019 yılında Doğu Afrika ülkesinde yeni onaylanan yabancı projelerin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Etiyopya’daki en büyük Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) kaynağı olmaya devam etti. Çin, bu dönemde DYY’de de başı çekmiştir.

Etiyopya, Çin’in başarı yollarını, özellikle de tarım ve sanayi sektöründekilerini yakından öğrenmeli ve benimsemelidir. Ek olarak, yoksulluğun azaltılması, Etiyopya hükümeti tarafından gerekli ve önemli çözümlere ihtiyaç duyan yakıcı bir konudur. Yoksulluğun azaltılması söz konusu olduğunda, Çin en iyi rol model ve büyük bir ders alınacak en yakın müttefiktir. Bir ekonominin başarılı olması için, devletin endüstriyel kalkınmaya yatırım yapmak, küçük sanayileri korumak, ticareti düzenlemek ve toplumun ihtiyaç duyduğu temel altyapıyı ve hizmetleri sağlamak konusunda kilit bir role sahip olması gerekir.

Günümüzde, hükümetin ekonomiye herhangi bir şekilde katılımını kınama eğilimi vardır, ancak tüm başarılı ekonomiler, işletmeleri doğrudan veya dolaylı olarak sübvanse etme ve ekonomiye yön verme konusunda çok güçlü hükümet katılımına sahip olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Enflasyonu düşürmek ve piyasa sistemini sabitlemek, tüketicinin satın alma gücünü artırmak için Etiyopya ekonomisini elden geçirmek için bir zorunluluktur. Aynı zamanda 2030 yılına kadar orta gelirli bir ülke olmak için Çin’den gelen deneyimler paylaşılarak çözülmesi gereken acil bir görevdir.