Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika ve Okyanusya Dairesi Başkanı, 6 Mayıs’ta video konferans aracılığıyla Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle Güney Pasifik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin tarafı, Solomon Adaları ile arasındaki güvenlik iş birliğinin hukuk ve uluslararası düzenlemeler temelinde karşılıklı saygı, eşitlik ve yarar ilkelerine dayalı iki egemen devlet arasında normal bir iş birliği olduğuna işaret etti. Çin’in ilgili iş birliğinin Solomon Adaları’nın iç istikrarı ve sosyal güvenliğini sürdürmesine yardımcı olmayı amaçladığı, üçüncü bir tarafı kapsamadığı veya hedeflemediği ve ayrıca mevcut bölgesel güvenlik iş birliği düzenlemeleriyle paralel çalıştığı ve bunlarla çelişmediği vurgulandı.

Solomon Adaları ve Güney Pasifik ada ülkelerinin hiçbir ülkenin “arka bahçesi” olmadığını dile getiren Çin tarafı, Güney Pasifik bölgesinin güvenliğinde doğrudan bir paydaş olduklarını, Güney Pasifik’te hiçbir bencilce çıkara sahip olmadıkları ve zorbalık veya hegemonya uygulamadıklarını ifade etti.