Çin’in dün yayınladığı “Küresel Yoksulluğunun Azaltılmasında Çin’in Katkısı” başlıklı beyaz kitapta, ayrıntılı veri ve örneklerle son 100 yıldır Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Çin halkına öncülük ederek mutlak yoksulluğun üstesinden gelmesiyle ilgili olağanüstü süreç gözden geçirilerek Çin’in yoksulluğun azaltılmasıyla ilgili tecrübeleri ortaya konuldu.

Çin’in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırması yalnızca dünyanın en büyük insan hakları projesi değil, aynı zamanda en iyi insan hakları uygulamasıdır.

Çin’deki iktidar partisi her zaman halk merkezli yönetim anlayışını yoksulluğun azaltılmasında temel itici güç olarak görüyor.

Çin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin yoksulluğu azaltma hedefine öngörülenden 10 yıl önce ulaşarak dünya nüfusunun yaklaşık beşte birinin huzur, özgürlük ve refaha kavuşmasını sağladı. Bunlar aynı zamanda küresel etkileri olan katkılardır.

Beyaz kitaba göre, 2016’dan 2020’ye kadar, Çin’in beş etnik azınlık özerk bölgesi ve Guizhou, Yunnan ve Qinghai dâhil üç çok etnik gruplu eyalette toplam 15,6 milyon nüfus yoksulluktan kurtarıldı ve nispeten az nüfusa sahip olan 28 etnik azınlık grubu tümüyle yoksulluktan çıktı.

Yoksulluktan kurtarılan 100 milyon yoksul nüfusun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturuyor. Engelliler gibi ekonomik sıkıntı çeken yaşlılar için bir sübvansiyon sistemi oluşturularak 36,89 milyon yaşlıya fayda sağlandı.

7 milyonu aşkın yoksul engelli planlandığı gibi yoksulluktan kurtarıldı ve 10 milyon 667 bin engelli asgari geçim sigortasına dâhil edildi.

Çin’in yoksulluğu ortadan kaldırma ve insan haklarını koruma çabaları net verilerle ortadadır. “İnsan hakları” bahanesiyle Çin’i eleştiren Batılı ülkelerin, kendi yurttaşlarına en temel hizmetleri sağlama konusundaki eksiklikleri artık daha belirgin hale gelmiştir.

Yoksulluk, küresel kalkınmayı olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır. Salgının sürdüğü ve sosyo-ekonomik kapsamlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, Çin’in yoksulluğu azaltmadaki uygulamaları ve değerli tecrübesi, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmada güvenini artırdı ve küresel yoksullukla mücadeleye “Çin katkısı” sağlayarak dünya insan hakları koruma çalışmalarına Çin’in motivasyonunu ekledi.