Xinhua

Bir ülkenin yönetişim düzeyinin önemli bir özelliği büyük zorluklar karşısında kaynaklarını seferber etme gücüdür. Covid-19 salgını böyle bir salgınken, Çin Komünist Partisi (ÇKP) salgına karşı mücadeleye liderlikte iyi iş çıkardı.

Yüzyılda bir görülmeyen bu büyüklükteki bir krizle mücadele büyük bir iştir. Ancak, ÇKP Merkez Komitesi’nin güçlü liderliği altında, Çin toplumu Çin’in kurumsal avantajlarını tümüyle kullanmasını sağladı ve hayatın bütün kesimlerinden güçleri hızla örgütledi ve seferber etti.

Devlete ait işletmeler ve kamu hastaneleri cesurca salgını kontrol altına alma konusundaki sorumluluklarını üstlendi. 4,6 milyondan fazla parti taban örgütü önderliği üstlendi, kent ve kırsal topluluklarda milyonlarca yerel işçiyi gece gündüz çalıştırdı.

Özel şirketler, özel işletmeler, yardım kuruluşları, bakım evleri, sosyal güvenlik evlerinin yanı sıra diğer kurumların tamamı da Covid-19 salgını ile mücadeleye aktif katkıda bulundu. Milyonlarca kurye temel ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırdı ve 1,8 milyon temizlik işçisi 24 saat çalıştı. Genel olarak bütün kesimler koordineli bir çaba gösterdi.

Kısa süre önce Çin bütün uygun nüfusuna bedava Covid-19 aşısı vurma çabalarını artırdı. Çin, martın sonunda aşı kampanyasına başlamasından bu yana, dünyayı şaşırtan bir hızla 19 Haziran itibarıyla 1 milyar doz aşı vurdu. Bütün bunların yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer başarıları da ÇKP’nin olağanüstü seferber etme gücüne bağlanabilir. Seferber etme gücü ÇKP’nin güçlü liderliğinden kaynaklanıyor. Parti liderliği Çin karakterli sosyalizmin belirleyici özelliğidir ve bütün ülkede işlerin bütün yönlerine kapsamlı biçimde önderlik eder.

PARTİ LİDERLİĞİ ÇİN KARAKTERLİ SOSYALİZMİN BELİRLEYİCİ ÖZELLİĞİDİR

Çin, özel sorumlulukların farklı yerel düzeylere dağıtıldığı birleşik bir merkezi liderlik sistemi uyguluyor. Seferberlik gücü aynı zamanda ÇKP yetkililerinden kaynaklanıyor. Ancak iyi bir performans karnesi olanlar yüksek düzeylere çıkabilir. Oy almak için para ve zaman kazanmak yerine, ÇKP yetkilileri kendilerini bilgi ve performanslarını iyileştirmeye adarlar. Her düzeydeki titiz seçim süreci kadroları, boş vaatler yerine somut sonuçlara dayanarak terfi ettirir, böylece zamanın süzgecinden geçmiş bir ekibin örnek ve iyi özelliklerle liderlik etmesini destekler. Hiçbir özel çıkarı olmayan ÇKP belirli bir toplumsal tabakayı değil, fakat Çin halkının mümkün en geniş çoğunluğunun temel çıkarlarını temsil etmeyi kendine görev olarak belirlemiştir.

Bir yüzyıllık gelişmeden sonra ÇKP üyelerinin sayısı 50’den 90 milyonun üzerine çıktı. Bugün ÇKP, üyelerinin varlığının her alanda öncü rol oynaması ile birlikte, Çin toplumunun bütün yönlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkenin 1,4 milyarlık nüfusuna derinden kök salmış partinin taban örgütleri ülkenin “sinir sistemi” içinde “nöronlar” gibi hareket eder ve sıkı bir parti-halk ilişkisi sağlar.

ÇKP bu hayli hassas “nöronlar” sayesinde halkın hayatını ve ihtiyaçlarını öğrenir ve onların endişe ve zorlukları ile ilgilenir. ÇKP halka kalpten hizmet ederek ve onlara iyi bir yaşam sağlayarak, Çin halkının derin ve sağlam desteğini kazandı.