CRI Haber Merkezi / Ren Jie

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle “Çin’in Siyasi Parti Sistemi: İş Birliği ve İstişare” başlıklı beyaz kitap yayımlandı. Böylece tüm dünyanın Çin’in siyasi parti sistemini anlaması için bir pencere açıldı.

Çin’in yeni siyasi parti sisteminin yenilikleri neler?

Yenilik ilk olarak, siyasi partiler arasındaki özel ilişkilerde ortaya çıkıyor.

Çin’in yeni siyasi parti sisteminde, ÇKP ile diğer sekiz demokratik parti ve bağımsız şahsiyetler yer alıyor. Bu arada, ÇKP iktidar konumunda bulunurken, diğer demokratik partiler de Batılı siyaset ortamındaki gibi muhalif partiler değil; ÇKP’nin liderliğindeki ülke yönetişimine katılan partiler.

Demokratik partiler, rejimden, önemli politikaların çıkarılması ve önemli liderlerin seçimiyle ilgili istişarelere, devletin çeşitli alanlarının yönetiminden, önemli yasalar ve hukuki kuralların hazırlanmasına kadar, Çin’in siyasi yaşamına geniş şekilde katılıyor. ÇKP ile demokratik partiler arasında sıkı bir iş birliği ve ortaklık ilişkisi mevcut.

İkinci yenilik ise, karar verme sürecinin ve yönetişimin eşsizliğinde karşımıza çıkıyor.

1 milyar 400 milyon nüfusa sahip büyük bir ülke olan Çin’de farklı sınıflar ve topluluklar bulunuyor. ÇKP ve sekiz demokratik partinin üyeleri ile bağımsız şahsiyetler, toplumun çeşitli sınıflarından ve çevrelerinden geliyor. Bu durum, Çin’in siyasi parti sisteminin çoğunluğun isteklerine saygı gösterirken azınlığın makul taleplerine de özen göstermesini güvence altına alıyor.

Bunun dışında, siyasi parti sistemi kapsamında, siyasi partiler arasındaki istişare, bütün partilerin siyasete katılması ve demokratik denetim gibi kurumsal düzenlemeler aracılığıyla bütün taraflardan fikir ve öneriler toplanarak, karar verme sürecinin demokratikleştirilmesi hızlandırıldı. Bu bağlamda devlet politikalarının devamlılığı ile istikrarı da güvence altına alındı.

Çin’in siyasi parti sistemi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana geçen 72 sene boyunca, ülkenin siyasi ve toplumsal hayatında özel avantaj ve büyük canlılık göstererek, Çin’in ulusal yönetişim sistemi ve kabiliyetinin modernizasyonunu güçlü şekilde hızlandırdığı gibi, çağdaş dünyanın siyasi parti sisteminin gelişmesine de katkılarda bulundu.