Çin’in sürdürülebilir kalkınmasıyla ilgili mavi kitap dün Beijing’de yayımlandı. Mavi kitapta belirlenen Çin’in sürdürülebilir kalkınmasını değerlendirme raporunda Çin’in sürdürülebilir kalkınmasıyla ilgili genel durumun istikrarlı bir şekilde iyileştirildiğine işaret edildi.

Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi’nin de dahil olduğu çeşitli kurumların ortaklaşa yayımladığı raporda ülkenin 2019’daki sürdürülebilir kalkınması hakkındaki veriler analiz edildi.

Rapora göre, 2015’ten 2019’a kadar, Çin’in sürdürülebilir kalkınma seviyesi yıldan yıla istikrarlı bir şekilde artıyor. Ekonomik gücün önemli ölçüde artmasıyla halkın yaşam seviyesi de yükseltildi. Çin’de ayrıca kaynaklar ve çevresel koşullar iyileşti, tüketim ve emisyon kontrolünde dikkate değer sonuçlar elde edildi, çevre koruma çabalarının etkisi giderek belirgin hale geldi.

Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın dönüştürülmesi için kritik bir döneme girildiğine değinilen raporda, 14. Beş Yıllık Planlama sırasında yeni kalkınma kavrayışının yerine getirilerek yeni kalkınma düzeninin oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca Birleşmiş Milletler’in “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”nin ilerletilmesi, ekonomi, toplum ve çevrenin dengeli yapısının korunması, Çin’in daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha yeşil bir sürdürülebilir kalkınmasının gerçekleştirilmesine hız verilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, yoksulluğun ortadan kaldırılması davasında elde edilen başarıların sağlamlaştırılması, bilimsel ve teknolojik inovasyonun endüstriyel dönüşümü yönlendirmesi, ekolojik medeniyet inşasının geliştirilmesi, kamu sağlığı seviyesinin yükseltilmesi ve küresel yönetişimin söz hakkının yükseltilmesi dahil 5 öneri sunuldu.