China Daily

Ulusal Halk Meclisi’nin yıllık oturumunda konuşan Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin’in bu yılki açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranının yüzde 2,8 civarında olacağını söyledi. Bu düşük rakam, özellikle Çin’in proaktif bir maliye politikası uygulamaya devam edeceğini belirttiği için yoğun ilgi gördü.

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çin, açık-GSYİH oranını önemli ölçüde artırarak 2020’de yüzde 3,7’ye ve 2021’de yüzde 3,1’e yükseltti. Peki, düşen oran şimdi Çin’in başta harcamalar olmak üzere proaktif maliye politikasının yoğunluğunun zayıflayacağı anlamına mı geliyor? Cevap “hayır”.

Çin, açık oranını uygun şekilde düşürdü ancak hükümet harcamaları azalmadı. Bunun yerine Çin, harcama yapısını optimize ederek istikrarlı makroekonomik performans sağlamak amacıyla politikaları daha etkili hale getirdi. Yeni aşağı yönlü baskılar ve pandeminin devam eden etkisi karşısında Çin, uygun harcama yoğunluğunu koruyarak proaktif maliye politikasını sürdürmek zorundadır. Açık oranı biraz düşürülecek ancak Çin’in GSYİH’si genişledikçe açık yalnızca 200 milyar yuan düşecek. Çin’in artan mali harcamalarının kaynağı bugünlerde yalnızca borçlara dayanmıyor.

ÇİN’İN BU YILKİ MALİ HARCAMALARI 2 TRİLYON YUAN ARTACAK

Bir yandan Çin’in mali gelirinin bu yıl büyümeye devam etmesi beklenirken diğer yandan son yıllarda devlete ait finans kuruluşlarının ve ihtisas kuruluşlarının bütçe fonuna devrettiği kârlar gibi her türlü mali kaynağı aktif olarak koordine etmiştir. Artan mali kaynaklar sayesinde, Çin’in bu yılki mali harcamaları 2 trilyon yuan artacak.

Yüksek açığın GSYİH’ye oranı, riskler biriktirecek ve ülke ekonomisinin normal işleyişini etkileyecektir. Oranın düşürülmesi mali sürdürülebilirliğin korunmasına yardımcı olacaktır. Çin’in son iki yıldaki açık oranındaki keskin artış, pandeminin etkisiyle başa çıkmak için olağanüstü bir önlemdir. Çin ekonomisi kademeli olarak toparlanırken oranı normalleştirmek zorunludur. Bu, mali sürdürülebilirliği artırmaya yardımcı olacak ve hiçbir sistemik risk oluşmamasını sağlayacaktır.

Zorluklara rağmen Çin’in uzun vadeli sağlıklı büyümesinin temelleri değişmedi. Normal açık-GSYİH oranına dönüş, Çin’in makro politikalarının gelecekte hem sürdürülebilir hem sağlam ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için daha fazla manevra alanı bırakıyor.