Turistler Yangtze Nehri’nin Nantong şehrindeki kısmından geçti.(Xinhua)

Çin’in en uzun nehri Yangtze Nehri’ni korumak, Yangtze Nehri Havzası’nın ekolojik korumasını ve restorasyonunu güçlendirmek, kaynakların rasyonel ve verimli kullanımını teşvik etmek ve ekolojik güvenliği sağlamak amacıyla Yangtze Nehri Koruma Yasası bugün resmen yürürlüğe girdi.

Yasa, Yangtze Nehri’ne ilişkin biyolojik koruma, kanalizasyon arıtma, sel önleme, afetle mücadele ve ekolojik restorasyon çalışmaları için yeni şartlar getiriyor.

Dokuz bölümdeki 96 hükümle Yangtze Nehri havzasında su kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesi güçlendirilecek. Bu da ülkede tek bir nehir havzası için hazırlanan ilk yasasıdır.

Bu yasayla koruma çabaları için ulusal bir koordinasyon mekanizması kurulur: Nehrin bir kilometre yakınında kimyasal tesislerin kurulması yasaklanır, nehir kenarlarında kum madenciliği kısıtlanır.

Yasanın Çin için bir yön değişikliği anlamına geldiği belirtiliyor.

Yangtze Nehri 6.300 kilometreden fazla uzandığı havzada zengin biyolojik çeşitliliğiyle bilinir ve zengin su ve maden kaynaklarına sahiptir. Ancak aşırı avlanma ve kirlilik, uzun zamandır sudaki yaşamını tehdit etti ve balık stoklarını tüketti.

Yangtze Nehri’nde üretken amaçlarla balıkçılık yasaklandı. Çin Ulusal Halk Meclisi Çevre Koruma ve Kaynakları Koruma Komitesi Yasama Dairesi Başkan Yardımcısı Wang Fengchun “Bu yasanın uygulanması, nehrin sağlığına ve çevrenin korunmasına daha fazla önem verdiğimiz anlamına geliyor. Yeşil, çevre dostu kalkınmanın yolu budur.” dedi.

Yasa, ülkenin en yüksek yasama organı olan Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi tarafından 26 Aralık 2020’de onaylandı.