China Daily / Fu Sha & Leon Clarke

Çin, bugün bir dizi önemli küresel değişikliğin kavşağında bulunuyor, teknolojik enerji ve sanayi devrimleri. Bunların başında iklim değişikliğinin meydana getirdiği varoluşsal meydan okuma ve küresel topluluğun bu acil gezegen krizini ele alma gereği bulunuyor. Bu tehditlere karşı, ekonomi karbon nötre doğru ilerlerken bile, Çin’de büyümeyle ilgili yeni bir yol arayışı ile yanıt vermek mümkündür.

Çin’in Eylül 20202’de ilan edilen karbon nötr hedefi, 1,5 derece olması tercih edilen, küresel sıcaklığın sanayi devrimi öncesinin 2 derece üstüne çıkmasını önlemeye yönelik uluslararası çabalara önemli bir katkıdır. Aslında bu 1,5 derece hedefine yönelik küresel olarak en “uygun” yolları belirlemeye çalışan son zamanlardaki küresel modelleme çalışmalarına göre sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma yönündeki küresel çabalarla tutarlıdır. Aynı zamanda, Çin CO2 salımı 2030 hedefine ne kadar erken ulaşır ve 2060’dan önce karban nötr gerçekleştirirse, sıcaklığı 1,5 derece ile sınırlama şansı o kadar büyük olacaktır.

2060’dan önce karbon nötrü başarmak için, Çin ekonomisini yeniden yapılandırmak, enerji, toprak, kentsel ve sanayi sistemlerinde özlü, hızlı ve geniş kapsamlı dönüşümleri gerektiriyor. Çin’in CO2 salınımını sıfıra indirmek ekonominin -inşaat, sanayi, ulaşım, elektrik, rafineri, tarım ve ormancılık dâhil- bütün sektörlerinde ortak bir çaba olmadan mümkün olmayacaktır. Bu arada, Çin’in karbon nötr hedefini uygulamak uzun dönemli stratejik amaçlarla yakın dönemli öncelikli eylemler arasında bağlar kurulmasını gerektiriyor. Çin’in elektriğinin tamamen karbondan bağımsız olarak üretilmesi gerekirken sanayi inşaat ve ulaşım sektörlerinin salımı sırasıyla 2015 düzeylerine göre yüzde 90, yüzde 90 ve yüzde 80 oranında azaltması gerekiyor (Bu oranlar, Çin’in envanterlerinden çok, Enerji Vakfı’nın Çin’in karbon nötrü ile ilgili Çin’in 2020 Sentez Raporu’nun senaryolarına dayalı 2015 rakamlarına göre üretilmiştir). Sanayiden kaynaklanan salınımların hemen tavan yapması ve elektrik ile inşaatların beş yıl içinde tavan yapması gerekiyor, bunu ulaşım 2030 yılında takip edecek.

KİLİT SEKTÖRLER ARASI KARBON NÖTR STRATEJİLERİ

Karbon nötrü sektörel stratejiler yönünden görmek yararlıyken, karbon nötrü başarmak sektörler arası eylemleri de gerektirecektir. Kilit sektörler arası karbon nötr stratejileri şunları içeriyor; bütün son kullanıcı sektörlerde sürdürülebilir talebi desteklerken enerjinin, yapısal değişikliklerin, kentsel planlamanın ve hayat tarzı değişikliklerinin daha verimli kullanımı yoluyla yüksek düzeyli yaşam standartlarının devamını sağlamak; elektrik üretimini karbon yakalama, kullanımı ile depolaması olmadan ve yenilenebilirlerin egemen olduğu ve karbon yakalama, kullanma ile depolamasına sahip nükleer fosil ya da biyoenerji tarafından tamamlanan farklı teknoloji çeşitleriyle üretimi hızla artırarak, kömürle elektrik üretimine aşamalı olarak son vererek karbon nötrleştirmek; elektrikli araçların sayısını artırarak, sanayi uygulamalarında düşük ısı kullanarak ve binalarda elektrik alanlarına ve su ısıtmaya geçerek son kullanıcı sektörlerini elektriklendirmek; elektriklendirmenin uygulanabilir ya da ekonomik olarak verimli olmadığı durumlarda sanayi ve ulaştırmada hidrojen ile biyokitle gibi düşük karbonlu fosillere geçiş yapmak; hava ulaştırması ya da yüksek ısılı süreçler gibi karbon nötrleştirmenin zor olduğu bazı uygulamalarda salınımlar sıfıra ulaşmadığı zaman, karbon nötrü sağlamak için orman ve toprak gibi doğal sistemlerde ya da CO2 yok etme teknolojileri yoluyla karbonu tecrit etmek.

Çin’in karbon nötr hedefi, Çin ekonomisinin dönüşümünün sadece bir parçasıdır, yine de ülkenin yüksek kaliteli büyüme ve kalkınmasının temellerini oluşturuyor. Bu, Çin’in ekonomisini güçlendireceği, yeni istihdam kaynaklara yaratacağı, yeni keşifleri ve sanayinin rekabetçiliğini güçlendireceği ve bunu yaparak, birden fazla hedefi başaracak bir “ekolojik uygarlık” hedefine ulaşacağı, yeni büyüme yoludur.

Çin zaten, güneş fotovoltaik hücreler, piller ve elektrikli araçlar gibi yükselmekte olan küresel yeşil ekonomide bir liderdir ve 5G teknolojisi ile yapay zekâda küresel bir lider olmaya hazırdır. Eğer iyi yapılandırılırsa, yeni büyüme yolu bu ve diğer yükselmekte olan sanayilerde hızlı yenilikler ve kalkınmaya yol açacaktır, bu da Çin’in 21. yüzyılda bilim ve teknolojilerde uluslararası liderlik konumunu güçlendirmesine izin verirken, bunları içerde faydalı bir sanayi dönüşümü ve uzun dönemli ekonomik rekabetçilikte kullanmasına izin verecektir.

Yeni büyüme yolu ile uyumlu düşük karbonlu bir geçiş düşük karbonlu yatırımların daha da artırılmasını gerektiriyor. Çin’in enerji sektöründe hızlı bir artışa ve yatırımların yapısal değişimine ihtiyacı var. 1,5 derecelik hedefe ulaşmak için Çin’de yıllık düşük karbon yatırımı 2035’de 300 milyar dolara ulaşmalıdır ve 2050’de 420 milyar dolara çıkmalıdır. Elektrifikasyona ve enerji verimliliğine yatırım da hızla artacaktır, bunlar inşaat ile sanayide etkili iyileşmeler yoluyla salımı azaltmanın önemli düşük karbonlu fırsatları olduğu için.

KÜRESEL OLARAK YENİLENEBİLİR ENERJİ İŞLERİNİN YÜZDE 38’İ ÇİN’DE

Karbonsuz nötre yansıyan ekonomik dönüşüm hedefi güçlü istihdam ve geniş olarak paylaşılan ekonomik refahı desteleyebilir. Küresel yeşil ekonominin büyüklüğü petrol ve gaz sektörlerinin büyüklüğü ile karşılaştırılabilir boyuttadır.

Küresel olarak yenilenebilir enerji işlerinin yüzde 38’i Çin’dedir. Bu 2020’de 4,4 milyon iş demektir ve bu rakamın 2050’de 14 milyona yükselmesi bekleniyor. Çin’in karbon nötre doğru ilerlemesi pil üretimi, yeşil enerji, inşaat (örneğin mevcut binaları iyileştirme), (ortak mobilite gibi) ilgili hizmetler ve sayısallaştırma gibi temel teknolojileri içeren yeşil ekonominin bütün alanlarında iş imkânlarını daha da artıracak.

Çin hava kirliliğinin kontrolü için büyük çaba gösterirken, mevcut hava kalitesi standartları bu uzun önemli hedeflere ulaşmak için yetersizdir. Bu standartları Çin’in karbon nötr hedefinin gerektirdiği yeşil kalkınma ile bütünleştirmek Çin’i yüksek hava standartlarını karşılayan bir yola sokacak ve hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık risklerini önemli ölçüde düşürecektir.

İthal edilen fosil yakıtlara ağır biçimde bağımlı olmak Çin’in enerji güvenliğini zayıflatıyor. Çin’in karbon nötre doğru ilerlemesi aynı zamanda daha fazla iç yenilenebilir enerji kapasitesi kurmasına, ithal fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmasına ve geliştirilmiş bir enerji güvenliğine kavuşmasına için verecektir.