CGTN / Li Xin

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 25 Şubat’ta Çin’in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmadaki tam başarısını açıkladı. Çin, geçen sekiz yıl içinde fakirleşen kırsal kesimde yaşayan 98,99 milyonu yoksulluktan kurtarmış ve Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini planlanandan 10 yıl önceden gerçekleştirmiştir.

Çin’deki Uluslararası Yoksulluğu Azaltma Merkezi’nin bir üyesi olarak bana uluslararası ortamlarda sık sık Çin’in yoksullukla mücadele deneyimleri soruldu. Diğer gelişmekte olan ülkelerden yoksullukla mücadele uzmanları, Çin’in uygulamaları ile diğer ülkelerin yoksulluğun azaltılması konusundaki uygulamaları arasındaki farkları merak ediyor. Bu sık sorulanlardan biri, Çin modelinin diğer gelişmekte olan ülkelerde uygulanıp uygulanamayacağıdır.

Yoksulluğun insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük baş ağrılarından biri olduğu inkâr edilemez ve yoksullukla mücadele, eski zamanlardan beri bir ülkenin yönetiminde kilit bir sorun olmuştur. Çin, bu soruna Çince çözümler önerdi.

Yoksullukla savaşmak için önce nedenlerini anlamak gerek. İnsanların farklı nedenlerden dolayı fakir olduğu doğru, ancak temel nedenler ülkeler arasında farklı değil, insanlar kaynaklardan yoksun bırakılıyor.

ÇİN’İN YOKSULLUĞU AZALTMA POLİTİKASI DÖRT ADIMDAN OLUŞUYOR

Çin’de yoksulluğa katkıda bulunan en önemli üç faktör finansman eksikliği, kronik hastalıklar ve işgücü kıtlığıdır. Diğer gelişmekte olan ülkeler de benzer senaryolarla karşı karşıyadır. Fakat ülkeler farklı yoksullukla mücadele politikaları benimsiyor. Çin hedeflenmiş bir yoksulluğu azaltma stratejisi benimserken, diğer gelişmekte olan ülkelerin politikaları evden eve çözümler sunmaktan daha fazla yardıma dayalıdır.

Çin’in hedeflenen yoksulluğu azaltma politikası dört adımı izliyor; yoksulları belirlemek; onlara yardımcı olacak uzman personeli atamak; hedefe yönelik kapıdan kapıya destek mekanizmaları tanıtmak ve özel hazırlanmış yardım projeleriyle onları yoksulluk listesinden çıkarmak.

Çin, yoksullukla mücadele çerçevesinde muhtaç insanları tespit etmek için ülke çapında bir veri tabanı oluşturdu. Ayrıca, yoksulluklarının nedenlerini analiz etmek, farklı hükümet organlarını yoksulluğa karşı ortaklaşa hareket etmek için harekete geçirmek ve daha özel yardım planları tasarlamak için kapsamlı bir siyasi sistem kurdu.

Çin hükümeti yoksul bölgelere büyük yatırımlar yaptı. Mali girdilerin yanı sıra, hükümet üçüncü tarafları yoksullukla mücadele nedenlerini değerlendirmeye ve izlemeye davet etti. Üçüncü taraf değerlendirme sistemi ve kapıdan kapıya yardım projeleri gibi Çin’in bazı önlemleri diğer ülkelere uygulanabilir. Çin’in pazar odaklı reformları ve tarım dışı istihdamı artıran ekonomik dönüşümü, yoksullukla mücadelede de etkili olduğunu kanıtlıyor. Çin, tepeden gelen siyasi iradeye ve yoksullara yardım etmek için taban kadrolarını seferber etme yeteneğine sahip.

Ancak her ülkenin kendine özgü ulusal koşullarına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Diğer ülkelerin yoksullukla mücadele deneyimlerini doğrudan kopyalamak işe yaramayabilir. Tüm politikaların ülkenin kendi ulusal koşullarına uyarlanması gerektiği zaman testinden geçmiştir. Başkalarının yoksullukla mücadele uygulamalarını kopyalamadan önce, politika yapıcılar bir deneme aşamasının bir zorunluluk olduğunu anlamalıdır.

ÇİN DENEYİMLERİNİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE PAYLAŞMAK İSTİYOR

Çin, yoksulluğun azaltılması konusunda uluslararası iş birliğini aktif olarak teşvik ediyor ve kapasitesi dâhilinde diğer gelişmekte olan ülkelere yardım sağlayarak uluslararası sorumluluklarını yerine getiriyor.

Örneğin, Çin’in ASEAN ülkeleri ve Afrika ile yoksulluğu azaltma iş birliği projeleri başarılı oldu. Laos, Kamboçya ve Myanmar’daki yoksullukla mücadele pilot projeleri, Çin’in yoksulluğu azaltma stratejilerinin başarılı uygulamasının örnekleridir ve gelecekteki iş birliği programları için model olarak görülebilir.

Üç ülkedeki yoksullukla mücadele başarılarını analiz etmek amacıyla yerel insanlarıyla konuşarak bir saha çalışması yaptık. Her ülkeden iki olmak üzere altı köyü hep birlikte seçtik ve Çin’in hedeflediği yoksulluğu azaltma stratejisinin ve mali desteğinin oradaki yoksulluğun ortadan kaldırılmasında kilit bir rol oynadığını gördük.

Çin’in yoksullukla mücadele politikası, 40 yılı aşkın uygulamadan sonra formüle edildi. Çin, insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk oluşturmak için deneyimlerini çok sayıda gelişmekte olan ülkeyle paylaşmaya istekli.