CGTN / Matteo Giovannini

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının eğer olumlu bir yanı varsa, o da muhtemelen ülkelerin ekonomilerini daha dirençli yapma ve ülke içi iş ortamını büyük ölçüde değiştirmek için uzun dönemli ekonomik reformlar üzerinde çalışma konusunda sunduğu altın fırsattır.

Bu bağlamda, iyimser olmayan küresel ekonomik geleceği de hesaba katarak, Çin uluslararası tarihsel bağımlılığını verimli bir iç pazara dayanmanın artan gerekliliği ile yeniden dengelemenin stratejik önemi konusundaki artan farkındalık düzeyi ile olgunluğa ulaştı.

31 Ocak’ta, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Ofisi ve Çin Devlet Konseyi, 51 önlem ile önümüzdeki beş yıl boyunca yüksek standartlı bir piyasa sistemi kurmayı amaçlayan bir eylem planını kamuoyuna açıkladı, “14. Beş Yıllık Kalkınma Planı”.

Bu iddialı plan, bazı durumlarda uzun süredir beklenen ve hem iş ortamı hem de piyasaya katılanların niteliği üzerinde olumlu etkileri olması beklenen bir dizi önemli müdahaleyi içeriyor. Sonunda, yüksek kaliteli ekonomik kalkınmanın itici gücü olacak bir yüksek standartlı piyasa oluşturmak için Devlet Konseyi sağlam ve güvenilir mülkiyet hakkı korumasının yürürlüğe konmasının önemini vurguladı. Bu bana göre, ekonomik faaliyetin en temel direklerinden biridir, çünkü bu entelektüel hakların uygun biçimde korunmaması şirketlerin, uygun bir şekilde yasal mülkiyet sahipliğini koruyamayan bir iç pazara sermaye yatırma ya da girme isteklerini kaybetmelerine neden olabileceği için, şirketlerin yatırımlarını, icatlarını ve teknik bilgisinin korumayı hedefliyor.

ÇİN PİYASASININ TAM POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKACAK

Bir piyasanın yüksek standartlı olarak adlandırılmaya değer olmasını belirleyen başka bir önemli faktör, malların ve hizmetlerin normal dolaşımını engelleyen tüm ekonomik ve yasal engelleri kaldırarak etkin bir üretim faktörlerinin tahsisi sisteminin yaratılmasıdır. Ad-hoc politikalar uygulayarak engellerden kurtularak, ülkenin üst düzey liderliği, yüksek ölçek ekonomilerini kullanarak ve her kent öbeğinin rekabetçi avantajlarını bütünleştirerek ve böylece bütün ulusan ekonomik kalkınmasını sağlayarak, Çin piyasasının tam potansiyelini açığa çıkaracaktır.

Bu bakımdan, Devlet Konseyi eylem planı yoluyla, etkin olmayan kaynak dağılımı ve asimetrik enformasyon dağıtımının neden olduğu piyasadaki bozuklukların kendine yeterli olmayı isteyen bir ekonomide artık hoş görülemeyeceğini açıkça gösterdi. Buna ek olarak, pazar günü sunulan eylem planının bununla ilgili bir özelliği Çin yetkililerinin anti-tekel adil-olmayan rekabete karşı yasaları uygulamaya devam edeceklerini yansıtıyor.

Bu onların tedarik zincirinin tam kontrolünü ele geçirmelerini ve rekabetçiler için piyasaya giriş eşiğini yükseltmelerini engelleyebilecek yasal çerçevenin olmaması nedeniyle, büyük şirketlerin belirli sektörlerde haksız ayrıcalıklara sahip olmasını azaltmayı amaçlıyor.

Devlet Konseyi, iyi tanımlanmış bir düzenleme yoluyla, asıl olarak, daha iyi fiyata daha fazla kalite ve hizmetten yararlanacak son kullanıcının kazanan olduğu adil bir rekabetin tanımladığı bir piyasayı ortaya çıkarma nihai amacı ile birlikte, özellikle küçük ve orta ölçekli girişimler olmak üzere geniş katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

14. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI VE ULUSLARARASI YATIRIMLAR

Çin piyasasına girişin genişletilmesi aynı zamanda yabancı sermayenin piyasaya erişimiyle ilgili kısıtlamaların, yabancı yatırım için olumsuz listeye alınanların azaltılmasıyla, özellikle finansal sektörde ve genel olarak bütün hizmet sektöründe mülkiyet kısıtlamalarının, aynı zamanda azaltılması anlamına geliyor.

Dışa açılma politikası sayesinde Çin piyasası çekicilik bakımından büyüyecek ve Çin’in zaten ABD’yi 2020’de geride bıraktıktan sonra dünya lideri olduğu bir alanda,  yabancı firmaların doğrudan yatırımlarının artan katılımı, ülkeye sermaye, teknoloji ve teknik bilgi akışı sağlayacak. Yüksek standartlı piyasa sisteminin gözetleme mekanizması, iç ve dış risklerin uygun bir düzeyde izlenmesini ve yeni piyasa sorunlarını önlemek için etkin müdahale mekanizması kurulmasını garanti altına almak için stratejik bakımdan önemli olacaktır.

Bu anlamda, Çin ekonomisi için tarihsel bir değişiklik zamanında piyasa düzeninin denetçisi ve garantörü olarak hükümetin rolü geniş biçimde kabul edilen uluslararası standartları karşılayan ve iç ile dış şirketleri ayrımcı olmayan bir muamele öneren bir iş ortamının yaratılmasında hayati bir unsur haline geldi.

Sonuçta Devlet Konseyi’nin eylem planı gelecek beş yılda Çin’i radikal olarak daha açık, piyasa yönelimli, yenilikçi ve dost iş ortamına dönüştürecek ve böylece ülkenin uluslararası yatırımcılar için büyük bir referans piyasası haline gelme isteğini yerine getirecek.