Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Çin Ticaret Odası (CGCC)ve CGCC Vakfı tarafından yayımlanan ortak raporda, Çinli şirketlerin yüzde 83’ünün ABD’de yatırım yapmaya devam etmeyi istediği kaydedildi.

ABD’deki 183 Çinli şirket ve bazı üst düzey yöneticilerle yapılan röportajlar ve anket sonuçlarını içeren raporda, Çinli işletmelerin ABD’deki yatırım deneyimleri ve iş ortamı hakkındaki duyguları özetlendi.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 40’ı ABD’deki yatırım ve iş ortamından “memnun değilim” veya “hiç memnun değilim” cevabını verdi. Şirketlerin yüzde 79’u ise ABD’deki iş ortamının Çinli işletmeler için geçen yıla kıyasla “çok” veya “az” oranda kötüleştiğini ifade etti.

Ancak geçen yılla kıyaslandığında Çinli şirketlerin iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliğinin geleceği konusunda daha iyimser olduğu ve ABD’nin iş ortamının öngörülebilirliğine inandıkları belirtildi.

Araştırmaya katılan Çinli şirketlerin yüzde 83’ü ABD’de yatırım yapmaya devam etmeye istekli olduğunu bildirdi.