Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Dünya Siyasi Partileri arasında video bağlantısı aracılığıyla bir zirve düzenlendi. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping zirveye katıldı ve bir açılış konuşması yaptı.

Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılında düzenlediği çok taraflı önemli bir diplomatik etkinlik olan bu toplantıya 160’tan fazla ülkeden 500’den fazla siyasi parti lideri ve 10 binden fazla parti temsilcisi katıldı. Konferansın teması “Halkın Mutluluğu: Siyasi Partilerin Sorumlulukları” olarak belirlendi.

Açılış konuşmasında, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm ülkelerin siyasi partilerini yol gösterme, halkın sesini dinleme ve trendleri takip etme sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Xi Jinping, insanlığın bir bütün olduğunu ve dünyanın bir yuva olduğunu söyledi:

“Ortak zorluklar karşısında, hiç kimse veya hiçbir ülke tek başına hayatta kalamaz. Büyük çağ, büyük bir kalıp ve büyük bir zihin gerektirir. ‘Önce ben’ bakış açısıyla, dünya küçüktür, kalabalıktır ve her zaman şiddetli rekabet vardır. Ortak kader perspektifinden bakıldığında, dünya geniştir ve her yerde işbirliği fırsatları vardır. İnsanlığın ilerlemesi için önemli bir güç olarak siyasi partiler doğru yönü tutturmalıdır.

“SİYASİ PARTİLER İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİN SAVUNUCUSU OLMALIDIR”

Xi Jinping, farklı ülkelerin tarihi, kültürü, sistemi ve gelişmişlik düzeylerinin aynı olmadığını, ancak tüm ülkelerin halklarının ortak değerler olan barış, kalkınma, adalet, demokrasi ve özgürlüklerin peşinde olduğunu söyledi.

“Siyasi partiler, tüm insanlığın ortak değerlerinin savunucusu olmalı, farklı ülke halklarının seçtiği yollara saygı göstermeli ve tüm insanlığın ortak değerini somut ve gerçekçi bir şekilde, tüm insanlığın çıkarlarını gerçekleştirme pratiğinde yansıtmalıdır.”

“KALKINMA BİRKAÇ ÜLKENİN TEKELİNDE DEĞİL”

Xi Jinping, kalkınmanın birkaç ülkenin tekelinde bulunmadığını, dünyadaki tüm ülkelerin hakkı olduğunu vurguladı.

“Siyasi partiler, kalkınma işbirliğini güçlendirmek için ülkeleri ve kalkınmanın meyvelerini paylaşmak, küresel kalkınmanın adaletini, etkinliğini ve sinerjisini artırmak için tüm ülkelerin halklarını teşvik etmeli ve teknolojik ablukaya, teknolojik bölünmeye ve kalkınmanın ayrıştırılmasına ortaklaşa karşı çıkmalıdır.”

“SİYASİ PARTİLER İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRME SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ”

Xi Jinping, şiddetli salgın karşısında, tüm ülkelerin siyasi partilerinin “bağışıklık açığını” kapatmaya devam etmesi, virüsün siyasallaştırılmasına ve etiketlenmesine karşı çıkması ve ortaklaşa bir insan sağlığı topluluğunun inşasını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Xi, güvenlik için birlikte çalışmaları gerektiğini ekledi ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar karşısında, insan ve doğa arasında uyumlu bir bir arada yaşamayı aramak için iş birliğine vurgu yaptı.

“BİR ÜLKEDEKİ DEMORASİ O ÜLKENİN İNSANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR”

Xi Jinping, siyasi partilerin yönetimi iyileştirme sorumluluğunu üstlenmeleri ve insanlar için mutluluk arama yeteneklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekti:

“Mutluluğa giden yollar aynı değildir. Tüm ülkelerin insanları kendi gelişim yollarını ve kurumsal modellerini seçme hakkına sahiptir. Tüm taraflar, değişimleri ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeli ve kendi ulusal koşullarına uygun demokratik siyasetin inşasını teşvik etmelidir. ”

“ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ, KÜRESEL YÖNETİŞİMİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ AKTİF OLARAK DESTEKLEYECEKTİR”

Xi Jinping, uluslararası kuralların dünyadaki tüm ülkeler tarafından tanınan kurallar olması gerektiğini ve birkaç kişi tarafından formüle edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Ülkeler arasındaki iş birliği, tüm insanlığa hizmet etme amacına dayanmalı ve küçük grup siyaseti yoluyla dünya hegemonyası peşinde koşulmamalıdır. Tüm partiler ortaklaşa hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı çıkmalıdır. Çin her zaman gelişmekte olan ülkeler ailesinin bir üyesi olacak ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası yönetişim sisteminde temsilini ve sesini geliştirmek için şaşmaz bir şekilde çalışacaktır.”

Xi ayrıca Çin Komünist Partisi’nin Çin halkıyla birlikte Çin tarzı modernleşmeyi derinden ilerletmeye, reformları kapsamlı bir şekilde derinleştirmeye ve dışa açılmayı genişletmeye devam edeceğini kaydetti.

“MODERNLEŞMENİN TEK BİR YOLU YOK”

Xi Jinping konuşmada modernizasyon yolunun sabit bir modeli olmadığını, her ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun bir modernleşme yolunu bağımsız olarak keşfetme çabalarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Xi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin Çin halkını Çin’e özgü sosyalizm yolunda yönlendirdiğini vurguladı ve bu aydınlık yolda taviz vermeden devam edeceklerini yineledi.

“YOKSULLUĞU YOK ETMEYE KATKIMIZ SÜRECEK”

Xi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin büyük bir güç olarak sorumluluklarını yerine getireceğini ve insanlığın refahına yeni katkılar sağlayacağını vurguladı.

“Yoksulluğu ortadan kaldırmak, tüm ülke halklarının ortak arzusu ve tüm ülkelerin siyasi partilerinin ulaşmak için çabaladığı önemli bir hedeftir. Çin Komünist Partisi’nin 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana, 98 milyondan fazla kırsal yoksul insan, Çin’in mevcut standartlarına göre yoksulluktan kurtarıldı ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin yoksulluğu azaltma hedefine, planlanandan 10 yıl önce ulaşıldı.”

Xi, Çin Komünist Partisi’nin, insanlığın yoksulluğu azaltma sürecine daha fazla katkı sunacağını ekledi.