Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi dün, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) insan haklarına saygı gösterme ve insan haklarını koruma çalışmaları konulu beyaz kitap yayımladı.

Beyaz kitaba göre, Çin halkının mutluluğu ve ülkenin yeniden kalkınması, ÇKP üyelerinin görevi ve ÇKP’nin insan hakları düşüncesinin temelidir.

Çin’de insan hakları soyut bir siyasi terim değildir, Çinli vatandaşların her biri bu kavramın varlığını derinden hissedebilir. Çin halkının zenginleşmesi, ülkenin demokratik yönetimine katılması, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasındaki uçurumun daraltılması, azınlıkların toplu halde yaşadığı bölgelerin kalkındırılması, ülkenin hızla gelişmesi ve Çinlilerin kazandığı mutluluk duygusu; tüm bunlar Çin’in insan hakları alanında kaydettiği başarılardır.

2012 yılından 2020 yılına kadar Çin’de 98 milyon 990 bin yoksul kişinin yoksulluktan kurtulması, dünya ülkelerinin insan haklarını koruma çalışmaları için bir mucize anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamındaki yoksulluğu azaltma hedefi Çin’de 10 yıl erken gerçekleştirildi. Çin’in küresel yoksullukla mücadele çalışmalarına katkı oranı yüzde 70’i aştı.

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından ÇKP, Çin halkının yaşama ve sağlık haklarını korumak için de elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Son 100 yıldaki somut eylemleri ÇKP’nin barışı koruyan ve küresel insan hakları gelişimine sürekli katkı sağlayan bir siyasi parti olduğunu gösteriyor.

Çin’in insan hakları alanında kaydettiği başarılar, Çin’i karalamaya çalışan bazı Batılı güçlere verilecek en uygun cevaptır.